Informacja dla akcjonariuszy w sprawie podziału Emitenta

Raport bieżący 13/2012 z 16.03.2012 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

W związku ze zbliżającym się zakończeniem procesu podziału ATM S.A. (dalej ATM) poprzez przeniesienie części majątku na ATM Systemy Informatyczne S.A (dalej ATM SI) Zarząd ATM przekazuje do wiadomości publicznej aktualne informacje dotyczące realizacji procesu podziału.

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu
Maciej Krzyżanowski — Wiceprezes Zarządu