Zmiana w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.

Raport bieżący 13/2019 z 05.04.2019 r. godz. 15.47

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od AAW III Sp. z o.o. (dalej: „Akcjonariusz”) zawiadomienie o powołaniu z dniem dzisiejszym Pana Tomasza Czechowicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Wyżej wymienione powołanie nastąpiło w wykonaniu uprawnienia osobistego przysługującego Akcjonariuszowi na podstawie par. 13 ust. 2 lit b) Statutu Spółki.

Życiorys powołanego w dniu dzisiejszym członka Rady Nadzorczej zamieszczony został poniżej.

Pan Tomasz Czechowicz — przedsiębiorca od 1985 roku. Od ponad 20 lat, inwestor Venture Capital/Private Equity. Założyciel i Partner Zarządzający w MCI Capital. W latach 1990-1998 współzałożyciel oraz Prezes JTT Computer SA — wiodącego producenta komputerów w Europie Środkowej z przychodami ponad 100 milionów dolarów. Jeden z laureatów zestawienia „Top Menedżerów 2015 roku” przez magazyn Bloomberg Businessweek Polska. Prelegent na wielu konferencjach PE/VC, m.in.  Noah & Websummit. Członek Rad Nadzorczych oraz organów doradczych spółek z portfela MCI Capital w całej Europie. Już w 2001 r. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos przyznało Tomaszowi Czechowiczowi tytuł Globalnego Lidera Jutra za niezwykłe wyczucie rynku, profesjonalizm, wizję oraz skuteczność biznesową. Tytuł jednego z dziesięciu najbardziej wpływowych ludzi w Europejskim Internecie w rankingu TOP 10 Business Weeka w 2000 r. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz programu Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University of Minnesota.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami ww. Członek Rady Nadzorczej:

  • nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej;
  • wedle jego najlepszej wiedzy nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Komplet oświadczeń złożonych przez nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki znajduje się na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.atm.com.pl w zakładce: Firma/Władze spółki/Rada Nadzorcza.

podpisy:
Daniel Szcześniewski — Prezes Zarządu
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu