Transmisja wideo z obrad NWZ w dn. 23.03.2012

Raport bieżący 14/2012 z 22.03.2012 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. informuje, że nie będzie przeprowadzona transmisja wideo do sieci Internet obrad zwołanego na dzień 23.03.2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, gdyż w związku z brakiem możliwości opublikowania przez ATM Systemy Informatyczne S.A. przed tym dniem prospektu emisyjnego (nie został jeszcze zatwierdzony), który ma istotne znaczenie w kontekście uchwały przewidzianej w porządku obrad, planowane jest w tym dniu zarządzenie przerwy (bez rozpatrywania spraw z porządku obrad) do dnia 17.04.2012 roku.

Jednocześnie Zarząd ATM S.A. informuje, iż transmisja wideo ze wznowionych obrad w dniu 17.04.2012 roku zostanie przeprowadzona. 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu
Maciej Krzyżanowski — Wiceprezes Zarządu