Zamiar podziału Emitenta - korekta

Raport bieżący 15/2011 z 05.07.2011 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie — informacje poufne

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 15/2011 Zarząd Emitenta informuje, że planowany podział spółki ATM S.A. ma polegać na podziale przedsiębiorstwa na dwie części, z których obie będą prowadzone przez spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Część telekomunikacyjna będzie prowadzona przez giełdową spółkę ATM S.A., a część integratorska — przez giełdową spółkę ATM Systemy Informatyczne S.A., dla której proces dopuszczenia akcji do notowania na rynku podstawowym GPW będzie prowadzony równolegle do podziału.

Procedura podziału ATM S.A. będzie trwała kilka miesięcy i przewiduje się jej zakończenie na przełomie 2011 i 1012 roku.

W konsekwencji, jeżeli podział ATM S.A. zostanie przeprowadzony, każdy akcjonariusz ATM S.A. stanie się po podziale automatycznie akcjonariuszem obu spółek: ATM S.A. oraz ATM SI S.A., a suma wartości posiadanych akcji w wyniku podziału nie ulegnie zmianie. Po podziale każda ze spółek będzie samodzielnie budowała swoją wartość, a inwestorzy będą mogli indywidualnie określić swoje preferencje inwestycyjne w stosunku do każdej z tych spółek.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu