Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna

Raport bieżący 15/2018 z 29.05.2018 r. godz. 16.17

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje treść raportu w załączonych plikach.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu