Uchwała o wypłacie dywidendy przez Linx Telecommunications Holding B.V.

Raport bieżący 15/2019 z 18.04.2019 r. godz. 17:36

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR — informacje poufne

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację, że Walne Zgromadzenie Linx Telecommunications Holding B.V. (dalej: „Linx”) w dniu 17.04.2019 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy. Wartość dywidendy ustalono na 0,15 EUR na akcję. Spółka posiada 2 754 612 szt. akcji Linx i przypada na nią 413 192 EUR ww. dywidendy. Termin wypłaty dywidendy ustalony został na miesiąc od dnia podjęcia uchwały przez WZ Linx.

podpisy:
Daniel Szcześniewski — Prezes Zarządu
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu