Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący 15/2020 z 19.06.2020 r. godz. 11.28

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie –  informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) przedstawia treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 19 czerwca 2020 roku: uchwały zostały zawarte w załączonym pliku pdf.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Nie podjęto innych uchwał poza wymienionymi w załączniku, nawet w sprawach porządkowych.

podpisy:
Daniel Szcześniewski – Prezes Zarządu,
Tomasz Galas – Wiceprezes Zarządu