Zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ATM S.A.

Raport bieżący 16/2018 z 06.06.2018 r. godz. 17.02

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR — informacje poufne

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja o powołaniu przez Radę Nadzorczą ATM S.A. do składu Komitetu Audytu Pana Macieja Kowalskiego.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu