Zawiadomienie od akcjonariusza większościowego o rozpoczęciu procesu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z inwestycją w Spółkę

Raport bieżący 17/2019 z 20.05.2019 r. godz. 19.05

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR — informacje poufne

Zarząd spółki ATM S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 maja 2019 r. został zawiadomiony przez AAW III Sp. z o.o. (“AAW”), akcjonariusza większościowego Spółki, o rozpoczęciu przez AAW przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z inwestycją w Spółkę i zamiarze skontaktowania się z wybranymi podmiotami w związku z tym przeglądem. Wśród rozważanych potencjalnych opcji strategicznych znajduje się sprzedaż wszystkich akcji Spółki na rzecz inwestora strategicznego lub inwestora finansowego. W ramach procesu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, dodatkowe informacje na temat Spółki i jej podmiotów powiązanych mogą zostać przekazane wybranym podmiotom.
Zgodnie z zawiadomieniem, przegląd opcji strategicznych może skutkować podjęciem i przeprowadzeniem różnego rodzaju działań i transakcji, w tym o charakterze korporacyjnym. Niemniej, może on również zakończyć się decyzją o niepodejmowaniu żadnych działań.

podpisy:
Daniel Szcześniewski — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu