Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku

Raport bieżący 18/2019 z 23.05.2019 r. godz. 12.19

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR — informacje poufne

W dniu dzisiejszym Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) podjął uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia całego zysku netto Spółki ATM S.A. za 2018 r. w wysokości 2 018 913 zł na kapitał rezerwowy. Powyższa rekomendacja motywowana jest aktualną sytuacją finansową Spółki.

podpisy:
Daniel Szcześniewski — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu