Powołanie Zarządu na okres kolejnej kadencji

Raport bieżący 21/2019 z 10.06.2019 r. godz. 10.49

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR — informacje poufne

W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Daniela Szcześniewskiego do Zarządu Spółki na okres kolejnej kadencji na stanowisko Prezesa Zarządu oraz uchwałę w sprawie powołania Pana Tomasza Galasa do Zarządu Spółki na okres kolejnej kadencji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

podpisy:
Daniel Szcześniewski — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu