Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący 22/2018 z 29.06.2018 r. godz. 12.31

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie — WZA lista powyżej 5%

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:

  • ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych — 9 119 040 głosów, 26,6% na ZWZ, 25,1% ogółem;
  • MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. – 4 000 000 głosów, 11,6% na ZWZ, 11,0% ogółem;
  • AAW III Sp. z o.o. – 17 014 089 głosów, 49,5% na ZWZ, 46,8% ogółem;
  • AAW X Sp. z o.o.  – 3 600 000 głosów, 10,5% na ZWZ, 9,9% ogółem.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu