Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący 25/2019 z 28.06.2019 r. godz. 12.53

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie — WZA lista powyżej 5%

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:

  • AAW III Sp. z o.o. — 24 933 129 głosów; 72,6% na NWZ, 68,6% ogółem;
  • AAW X Sp. z o.o. — 4 800 000 głosów; 14,0% na NWZ, 13,2% ogółem;
  • MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. — 4 000 000 głosów; 11,6% na NWZ, 11,0% ogółem.

podpisy:
Daniel Szcześniewski — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu