Powołanie Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji

Raport bieżący 26/2019 z 28.06.2019 r. godz. 12.55

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR — informacje poufne

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki następujących członków: Panów Piotra Sieluka, Mariusza Grendowicza, Tomasza Czechowicza, Przemysława Głębockiego, Tomasza Jacygrada, Macieja Kowalskiego oraz Sebastiana Millindera.
Jednocześnie Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki powierzyło Panu Piotrowi Sielukowi pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast Panu Mariuszowi Grendowiczowi pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

podpisy:
Daniel Szcześniewski — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu