Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji ATM S.A. z obrotu na rynku regulowanym

Raport bieżący 27/2020 z 11.08.2020 r. godz. 18.40

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki ATM S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym złożony został do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. Przedmiotowy wniosek złożony został na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki w ramach uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 sierpnia 2020 roku.

podpisy:
Daniel Szcześniewski – Prezes Zarządu,
Tomasz Galas – Wiceprezes Zarządu