Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku

Raport bieżący 29/2018 z 06.09.2018 r. godz. 19.17

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku. Raport ten opublikowany zostanie w dniu 10 września 2018 roku. Według pierwotnego planu Emitenta raport półroczny za I półrocze 2018 roku miał być opublikowany w dniu 1 października 2018 roku, o czym Emitent informował Raportem Bieżącym nr 01/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu