Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący 32/2018 z 18.09.2018 r. godz. 17.29

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu skan otrzymanego zawiadomienia.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu