Informacja o transakcji wykonanej przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 32/2020 z 31.08.2020 r. godz. 20.06

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał zawiadomienia, których treść przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

podpisy:
Daniel Szcześniewski – Prezes Zarządu
Tomasz Galas – Wiceprezes Zarządu