Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku

Raport bieżący 33/2019 z 13.11.2019 r. godz. 16.03

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku. Raport ten opublikowany zostanie w dniu 16 listopada 2019 roku. Według pierwotnego planu Emitenta raport kwartalny za III kwartał 2019 roku miał być opublikowany w dniu 19 listopada 2019 roku, o czym Emitent informował Raportem Bieżącym nr 01/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku.

podpisy:
Daniel Szcześniewski — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu