Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr 36/2020 z 10.09.2020 r. godz. 17.52

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 września 2020 roku wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:

  • AAW III Sp. z o.o. — 35 736 906 głosów; 98,3% na NWZ, 98,3% ogółem.

podpisy:
Daniel Szcześniewski – Prezes Zarządu,
Adam Ponichtera – Członek Zarządu