Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku

Raport bieżący 37/2020 z 25.09.2020 r. godz. 18.37

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku. Raport ten opublikowany zostanie w dniu 28 września 2020 roku. Według ostatniego planu Emitenta, przekazanego do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 23/2020 z dnia 20.07.2020 roku, raport półroczny za I półrocze 2020 roku miał być opublikowany w dniu 30 września 2020 roku.

podpisy:
Daniel Szcześniewski – Prezes Zarządu,
Adam Ponichtera – Członek Zarządu