Zmiana w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.

Raport bieżący 40/2018 z 03.10.2018 r. godz. 18.03

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Przemysława Czichona rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu