Zmiana statutu ATM S.A.

Raport bieżący 45/2018 z 31.10.2018 r. godz. 14.43

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR — informacje poufne

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwalonych podczas dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmian w statucie ATM S.A.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu