Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.

Raport bieżący 48/2018 z 31.10.2018 r. godz. 18.58

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 31 października br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało z Rady Nadzorczej Spółki Pana Przemysława Czichona, powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Sebastiana Millinder oraz powierzyło Panu Mariuszowi Grendowiczowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys powołanego w dniu dzisiejszym członka Rady Nadzorczej zamieszczony został poniżej.

Pan Sebastian Millinder pełni funkcję Menedżera Inwestycyjnego w Private Equity Managers S.A. – czołowym europejskim funduszu technologicznym. W latach 2012-2016 pracował w CAG, wiodącym butiku inwestycyjnym, gdzie realizował liczne projekty transakcyjne zarówno sell-side jak i buy-side. Wcześniej  zdobywał doświadczanie m.in. w Ernst & Young oraz Grant Thornton. Posiadacz certyfikatu CFA oraz licencji Maklera Papierów Wartościowych. Edukację zdobywał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz London School of Economics.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami ww. członek Rady Nadzorczej:

  • nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej;
  • wedle jego najlepszej wiedzy i rozeznania nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Komplet oświadczeń złożonych przez nowego członka Rady Nadzorczej Spółki znajduje się na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.atm.com.pl w zakładce: Firma/Władze spółki/Rada Nadzorcza.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu