Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku

Raport bieżący 49/2018 z 14.11.2018 r. godz. 14.31

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku. Raport ten opublikowany zostanie w dniu 19 listopada 2018 roku. Według pierwotnego planu Emitenta raport kwartalny za III kwartał 2018 roku miał być opublikowany w dniu 20 listopada 2018 roku, o czym Emitent informował Raportem Bieżącym nr 01/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu