Raporty okresowe za rok 2020

Półroczny raport okresowy za I półrocze 2020 r., opublikowany 28.09.2020 r. o godz. 20.28

Kwartalny raport okresowy za I kwartał 2020 r., opublikowany 29.05.2020 r. o godz. 17.32

Raporty okresowe z lat ubiegłych

Raporty za rok 2019

Roczny raport okresowy za 2019 rok, opublikowany 24.04.2020 r. o godz. 17.38

Kwartalny raport okresowy za III kwartał 2019 r., opublikowany 16.11.2019 r. o godz. 7.36

Półroczny raport okresowy za I półrocze 2019 r., opublikowany 2.09.2019 r. o godz. 22.09

Kwartalny raport okresowy za I kwartał 2019 r., opublikowany 20.05.2019 r. o godz. 17.06

Raporty za rok 2018

Roczny raport okresowy za 2018 rok, opublikowany 30.04.2019 r. o godz. 19.18

Kwartalny raport okresowy za III kwartał 2018 r., opublikowany 19.11.2018 r. o godz. 17.37

Półroczny raport okresowy za I półrocze 2018 r., opublikowany 10.09.2018 r. o godz. 7.10

Kwartalny raport okresowy za I kwartał 2018 r., opublikowany 11.05.2018 r. o godz. 17.24

Raporty za rok 2017

Roczny raport okresowy za 2017 rok, opublikowany 27.04.2018 r. o godz. 17.31

Kwartalny raport okresowy za III kwartał 2017 r., opublikowany 29.11.2017 r. o godz. 17.55

Półroczny raport okresowy za I półrocze 2017 r., opublikowany 2.10.2017 r. o godz. 17.12

Kwartalny raport okresowy za I kwartał 2017 r., opublikowany 30.05.2017 r. o godz. 17.26

Raporty za rok 2016

Roczny raport okresowy za 2016 rok, opublikowany 28.04.2017 o godz. 17.32

Kwartalny raport okresowy za III kwartał 2016 r., opublikowany 10.11.2016 o godz. 18.15

Półroczny raport okresowy za I półrocze 2016 r., opublikowany 30.09.2016 o godz. 18.00

Kwartalny raport okresowy za I kwartał 2016 r.

Sprawozdania finansowe sprzed IPO

Sprawozdania finansowe opublikowane przed dniem, od którego Spółka sporządza raporty okresowe zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia RM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Kwartalny raport okresowy za II kwartał 2004 r.

Kwartalny raport okresowy za I kwartał 2004 r.

Bilans za 2003 r.

Rachunek zysków i strat za 2003 r.

Rachunek przepływów pieniężnych za 2003 r.

Zmiany w kapitale własnym za 2003 r.

Bilans za 2002 r.

Rachunek zysków i strat za 2002 r.

Rachunek przepływów pieniężnych za 2002 r.

Zmiany w kapitale własnym za 2002 r.