Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dn. 10.09.2020 r.

Termin: 10 września 2020 r.