Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 16 grudnia 2005r.

Termin: 16.12.2005 r., początek o godz. 10.00
Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Planowany porządek obrad

  1. Zmiana Statutu Spółki.
  2. Podwyższenie kapitału rezerwowego Spółki o niepodzielny zysk z lat ubiegłych.
  3. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości biurowej Spółki i zawarcie umowy leasingu na tę nieruchomość