Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26 października 2004r.

Termin: 26.10.2004 r., początek o godz. 10.00
Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Planowany porządek obrad

 1. Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce członków Rady Nadzorczej, którzy
  złożyli rezygnację.
 2. Delegowanie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością
  Spółki.
 3. Wyrażenie zgody na zakup przez Spółkę nieruchomości.
 4. Przyjęcie do stosowania „Dobrych praktyk w spółkach publicznych”.
 5. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 6. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej.
 7. Zmiany Statutu Spółki.