Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 29.11.2010 r.

Termin: 29.11.2010 r., godz. 10.00
Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Porządek obrad

  1. Podjęcie uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej, w związku z jego rezygnacją
  2. Podjęcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej ATM S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (raport bieżący 29/2010 z 3.12.2010)

Relacja z obrad NWZ