Grzegorz Domagała

Kandydatura zgłoszona przez Pana Macieja Krzyżanowskiego
(kandydat na niezależnego członka RN)

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, kierunek: Zarządzanie Finansami. Jest obecny na polskim rynku kapitałowym od 1994 roku. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Rynków Kapitałowych Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.

 • 1994–1998 Biuro Maklerskie BRE Brokers: Kierownik Punktu Obsługi Klienta w Warszawie, makler
 • 1999– Biuro Maklerskie BRE Brokers: Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów Aktywnych
 • 2000–2007 Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.: Z-ca Dyrektora Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej
 • 2008–obecnie Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.: Dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych

Z powodzeniem brał udział m.in. w realizacji wielu pierwotnych oraz wtórnych ofert publicznych w transzach kierowanych do inwestorów instytucjonalnych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W ramach tych transakcji uczestniczył w cyklach spotkań z inwestorami (road show), jak i organizacji budowania ksiąg popytu. Ma doświadczenie w budowaniu i utrzymywania relacji z emitentami oraz akcjonariuszami spółek ubiegających się bądź już obecnych na rynku regulowanym.

Sławomir Kamiński

Kandydatura zgłoszona przez Pana Piotra Putecznego
(kandydat na niezależnego członka RN)

43 lata. Jest komplementariuszem w „PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński” Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Pełni także funkcję Prezesa Zarządu SATURN TFI S.A. (poprzednio SovereignFund TFI SA).

Wykształcenie:

Pan Sławomir Kamiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996) oraz Podyplomowego Studium Giełd Towarowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1997). W roku 2002 ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej:

Pan Sławomir Kamiński swoje doświadczenie zawodowe rozpoczynał w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP SA, m.in. jako kierujący Wydziałem Emisji i Finansów Spółek oraz Zespołem Prawnym. Jest Arbitrem Sądu Izby Domów Maklerskich, był Sędzią Sądu Giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na listę biegłych sądowych z zakresu obrotu papierami wartościowymi.

W latach 2003–2007 pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a w latach 2007–2010 był Skarbnikiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i członkiem Wyższej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Radców Prawnych.

Pan Sławomir Kamiński pracował/pełnił funkcję:

 • 2004–obecnie PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Sp. k. — komplementariusz
 • 2006 Wiceprezes Zarządu w PETROLOT Sp. z o.o.
 • 2005–2006 Zastępca Dyrektora Biura Grupy Kapitałowej w PKN ORLEN SA (również radca prawny)
 • 2004 radca prawny w Departamencie Prawnym Centrali PKO BP SA
 • 1994–2005 pracownik Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP SA, w tym na stanowiskach Kierownika Zespołu Obsługi Prawnej i Naczelnika Wydziału Emisji i Finansów
 • 2001–2004 zatrudniony w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o.
 • 2008–2009 ACCESS Sp. z o.o. — członek Zarządu

Obecnie pełni funkcje w Radach Nadzorczych następujących spółek:

 • ATM S.A. — jako Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. — jako Członek Rady Nadzorczej
 • PA Nova S.A. — jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Monday Development S.A. – jako członek Rady Nadzorczej
 • REMEDIS S.A. — jako członek Rady Nadzorczej

W okresie wcześniejszym pełnił następujące funkcje:

 • Sekretarza Rady Nadzorczej IMPEXMETAL S.A.
 • Członka Rady Nadzorczej Energomontaż — Południe S.A.
 • Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej SUWARY S.A.
 • Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa POLMOS Białystok S.A.
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM Systemy Informatyczne S.A. (obecnie Atende S.A.)
 • Członka Rady Nadzorczej BETOMAX Polska S.A.
 • Członka, a następnie Sekretarza Rady Nadzorczej II NFI SA (obecnie NFI KREZUS S.A.)
 • Członka Rady Nadzorczej spółki PTS PLAST-BOX S.A.
 • Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Chemia Polska Sp. z o.o.
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej „SŁUŻEWIEC — Tory Wyścigów Konnych w Warszawie” Sp. z o.o.
 • Członka Rady Nadzorczej „TOTO-Sport” Sp. z o.o.
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o.
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Morena Sp. z o.o.
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroTank Sp. z o.o.
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroProfit Sp. z o.o.
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroZachód Sp. z o.o.
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Budonaft Sp. z o.o.
 • Członka Rady Nadzorczej Motell Sp. z o.o.
 • Członka Rady Nadzorczej Plantpress Sp. z o.o.
 • Członka Rady Nadzorczej Rolimpex Nasiona S.A.
Rafał Mania

Kandydatura zgłoszona przez Altus TFI 
(kandydat na niezależnego członka RN)

43 lata, wyższe wykształcenie, inżynier geodezji. Posiada tytuł MBA University of Montreal, jak również ukończył AMP na IFSF Business School. Był uczestnikiem licznych szkoleń związanych z zarządzaniem aktywami, m.in. na Alliance Ibotsson Institute w Nowym Jorku oraz w Insead Business School w Paryżu. Od 1994 roku zawodowo związany z rynkiem kapitałowym.

Od 2008 roku do chwili obecnej jest udziałowcem spółek Estate Fellows. W latach 2008-2009 był Prezesem Zarządu spółek zarządzających NFI Progress S.A., najpierw Supernova Management Sp. z o.o., a następnie Equity Fellows Sp. z o.o. Od 2003 do 2007 roku – Prezes Zarządu BPH TFI SA. W latach 2001-2003 pracował w F&C w Londynie jako Dyrektor odpowiedzialny za integrację przejmowanych podmiotów. W latach 2000-2001 pełnił funkcję Członka Zarządu PZU SA odpowiedzialnego za zarządzanie aktywami. Rafał Mania był zatrudniony jako Dyrektor Zarządzający w PKO BP SA. W latach 1999-2000 był Dyrektorem Departamentu Nadzoru i Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa. Uczestniczył w wielu procesach prywatyzacyjnych, w tym, m.in. sprzedaży o upublicznieniu PKN Orlen. W latach 1998-1999 pozostawał na stanowisku Członka Zarządu i Dyrektora ds. Inwestycji w PTE Razem. W latach 1995-1998 zatrudniony jako Zastępca Dyrektora Zarządzania Aktywami w CDM Pekao SA. Przedtem zatrudniony w BIG Domu Maklerskim na stanowisku zarządzającego.

Posiada tytuł CFA, licencję doradcy inwestycyjnego (licencja nr 17) oraz maklera papierów wartościowych (licencja nr 634). Rafał Mania był członkiem zarządu Związku Maklerów i Doradców, jak również zasiadał w Zarządzie CFA Society of Poland.

Zasiadał w radach nadzorczych takich spółek jak Jelfa SA, PKN Orlen SA, GTFI SA, PZU Dom Development, PZU NFI Management oraz PKO BP SA Development, Scanmed S.A., CT Żuraw S.A., VIS Investments Sp. z o.o. SKA, Elstar Oils S.A., WPS Goczałków S.A., WPS Kolbet S.A., Vistula S.A., Śrubex S.A. Obecnie zasiada w radzie nadzorczej Altus TFI S.A. i Relpol S.A.

Jacek Osowski

Kandydatura zgłoszona przez Altus TFI po opublikowaniu RB nr 18/2014
(kandydat na niezależnego członka RN)

Absolwent Wydziału Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej.
Kwalifikacje zawodowe:

 • 2006 MBA, Uniwersytet Warszawski i University of Illinois,
 • 2004 Tytuł Chartered Financial Analyst,
 • 2004 Tytuł Biegły Rewident,
 • 2000/2001 Licencja doradcy inwestycyjnego.

Zdobyte doświadczenie zawodowe w zakresie:

 • rynku kapitałowego,
 • prowadzenia nadzoru właścicielskiego,
 • restrukturyzacji spółek,
 • analizy projektów inwestycyjnych.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2014 r. Wiceprezes Zarządu Famur S.A.
 • 2012– Dyrektor Zarządzający Value Advisors Sp. z o.o.
 • 2010–2011 Wiceprezes PZU Asset Management S.A.,
 • 2009–2010 Dyrektor PZU Asset Management S.A.,
 • 2009 Doradca Zarządu PTE Bankowy S.A.
 • 2008–2009 Zastępca Dyrektora PZU S.A./PZU Życie S.A.
 • 2007–2008 Wiceprezes Zarządu IPOPEMA TFI S.A.
 • 2004–2007 Zastępca Dyrektora, Kierownik, Doradca Inwestycyjny PZU Asset Management S.A./PZU Życie S.A.
 • 2003–2004 Analityk TP Invest
 • 2001–2003 Doradca Inwestycyjny Millennium Dom Maklerski S.A.

Uczestnictwo w Radach Nadzorczych:

Famur S.A., Ferro S.A., Browary Polskie Brok Strzelec S.A., Polcolorit S.A., TC Dębica S.A., Zamet Industry S.A., ZBM S.A., Fazos S.A., Pemug S.A., PGO S.A., Famak S.A.

Mirosław Panek

Kandydatura zgłoszona przez ING PTE
(kandydat na niezależnego członka RN)

Ur. 1959 r. Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (1982), doktor astrofizyki (PAN, 1987). Licencje maklera papierów wartościowych (1992), doradcy inwestycyjnego (1994) oraz tytuł CFA (2000). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach zarządzających aktywami na rynku kapitałowym.

 • 1994–1996 Doradca Inwestycyjny, COK Banku Handlowego w Warszawie S.A.
 • 1997–1998 Członek Zarządu, Doradca Inwestycyjny, ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A.
 • 1999–2006 Dyrektor Inwestycyjny, ING Investment Management (Polska) S.A.
 • 2002–2006 Prezes Zarządu, INF TFI i ING Investment Management (Polska) S.A.
 • 2006–2007 Członek Zarządu, PZU S.A.
 • 2008 Członek Zarządu, Opera TFI

Był także członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych przy KPWiG (1994–1997), wiceprzewodniczącym Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (2005–2006), członkiem Rady Nadzorczej PHF S.A. (2006–2007), przewodniczącym Rady Nadzorczej PZU Asset Management S.A. (2006–2007), a od 2004 jest członkiem Rady Fundacji Ośrodka KARTA.

Od 2009 pełni funkcje niezależnego członka Rad Nadzorczych spółek ATM S.A., Mostostal Zabrze S.A. oraz Vistula Group S.A. (Przewodniczący Komitetu Audytu), od 2010 Mennica Polska S.A., od 2011 Protektor S.A., a od 2012 Atende S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) oraz Mennica Polska od 1799 Sp. z o.o

Tomasz Tuchołka

Kandydatura zgłoszona przez ATP FIZ AN
(kandydat na niezależnego członka RN)

Ur. 1961 r. Wykształcenie średnie techniczne, absolwent Policealnego Studium Elektronicznego Zespołu Szkół Elektronicznych w Warszawie.

 • 1981–1983 pracownik umysłowy na Politechnice Warszawskiej
 • 1983–1987 starszy inspektor techniczny w Polskiej Agencji Prasowej
 • 1987–1989 kierownik produkcji, następnie główny konstruktor
  w TTM Systemy Komputerowe i Elektronika Sp. z o.o.
 • 1989–2012 Dyrektor Pionu Awioniki w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym ATM s.c. (później A. Chalimoniuk i Wspólnicy, ATM Spółka Jawna)
 • 1993–1994 własna działalność gospodarcza
 • 1997–obecnie Członek Rady Nadzorczej ATM S.A.
 • 2001–2013 Członek Zarządu ATM PP Sp. z o.o., Dyrektor Pionu Awioniki
 • 2013–obecnie Prezes Zarządu ATM PP Sp. z o.o.