Poniżej znajduje się życiorys kandydata do Rady Nadzorczej ATM S.A. Kandydatura była rozpatrywana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21.05.2015.

Kinga Stanisławska

Kandydatura zgłoszona przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK
(kandydat na niezależnego członka RN)

Jest Partnerem Zarządzającym i Założycielem Experior Venture Fund, odpowiedzialnym za całokształt działalności Funduszu, w tym za pozyskiwanie i selekcję projektów, budowanie wartości spółek portfelowych, nadzór nad procesami wyjścia z inwestycji, nadzór nad pozyskiwaniem finansowania dłużnego przez spółki portfelowe oraz relacje pomiędzy inwestorami, Funduszem Kapitałowym i firmą zarządzającą.

Finansistka, prawnik. Zajmuje się bankowością od 16 lat i łączy doświadczenie w zakresie bankowości inwestycyjnej (fuzje i przejęcia, pozyskiwanie finansowania w formie emisji giełdowych, private equity, finansowanie dłużnego poprzez kredyty oraz emisje papierów dłużnych) oraz bezpośrednich inwestycji kapitałowych (private equity, mezzanine). Posiadania szerokie doświadczenie w doradztwie w procesach upadłościowych i układowych.

Przed założeniem Experior, była globalnym szefem telekomów, mediów oraz IT w Raiffeisen lnvestment w Wiedniu. Prace w bankowości rozpoczynała w Salomon Smith Barney (Citigroup) w Londynie, następnie zajmowała pozycje Managera w ING Barings również w Londynie, gdzie była odpowiedzialna za emisje akcji spółek pochodzących z krajów EMEA.W latach 2001-2007 jako Principal w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie oraz w Warszawie była odpowiedzialna za inwestycje w akcje i udziały na rynku prywatnym i publicznym, co-inwestycje z innymi funduszami PE oraz finansowanie strukturyzowane z sektora telekomów, mediów, nowych technologii oraz infrastruktury w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i we Wspólnocie Niepodległych Państw. Zajmowała się nadzorem właścicielskim nad wybranymi spółkami, w których inwestorem był EBOR.

Zasiada w Radzie Programowej Vital Voices Chapter Poland.

Edukacja:

  • Absolwentka Uniwersytetu w Manchester (UMIST).
  • Absolwentka Instytutu Wyższych Studiów Handlowych (IECS) w Strasbourgu.
  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Ukończony The General Manager Programme 14 na Harvard Business School w Bostonie.

Języki: polski, angielski, francuski