Około 90% całkowitych przychodów ATM

pochodzi z opłat abonamentowych — w większości są to umowy wieloletnie

Spółka dywidendowa z potencjałem

do znacznego wzrostu dywidendy po zakończeniu aktualnego procesu inwestycyjnego

Odporność głównych segmentów operacyjnych

na okresy dekoniunktury gospodarczej

Zapoznaj się z pełnymi raportami okresowymi ATM

Raporty okresowe

Wyniki finansowe

2020 r. – I półrocze

Dane jednostkowe, w tys. zł

Przychody ze sprzedaży ogółem 82 392
Zysk ze sprzedaży 58 013
EBITDA 34 581
Zysk na działalności operacyjnej 20 008
Zysk przed opodatkowaniem 9 641
Zysk (strata) netto 8 175
Dochód całkowity 7 846
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 424
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (43 697)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 8 289
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych (2 983)
Aktywa trwałe  575 011
Aktywa obrotowe 50 427
Aktywa razem 625 438
Zobowiązania długoterminowe 365 081
Zobowiązania krótkoterminowe 83 178
Kapitał własny 177 179
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) 34 723
Liczba akcji (w tys. szt.) 36 343
Wartość księgowa na akcję (w zł) 4,85
2019 r.

Dane jednostkowe, w tys. zł

Przychody ze sprzedaży ogółem 149 020
Zysk ze sprzedaży 106 886
EBITDA 59 672
Zysk na działalności operacyjnej 25 563
Zysk przed opodatkowaniem 9 184
Zysk (strata) netto 6 014
Dochód całkowity 7 159
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 69 490
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (44 559)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (25 508)
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych (578)
Aktywa trwałe  547 710
Aktywa obrotowe 40 145
Aktywa razem 587 856
Zobowiązania długoterminowe 345 709
Zobowiązania krótkoterminowe 72 813
Kapitał własny 169 333
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) 34 723
Liczba akcji (w tys. szt.) 36 343
Wartość księgowa na akcję (w zł) 4,67
2018 r.

Dane jednostkowe, w tys. zł

Przychody ze sprzedaży ogółem 136 620
Marża ze sprzedaży 80 653
EBITDA 48 078
Zysk na działalności operacyjnej 7 475
Zysk przed opodatkowaniem 3 269
Zysk netto 2 019
Dochód całkowity 1 416
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 008
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (36 274)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2 358
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych 8 092
Aktywa trwałe  394 210
Aktywa obrotowe 36 173
Aktywa razem 430 383
Zobowiązania długoterminowe 223 278
Zobowiązania krótkoterminowe 45 263
Kapitał własny 161 841
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) 34 723
Liczba akcji (w tys. szt.) 36 343
Wartość księgowa na akcję (w zł) 4,45
2017 r.

Dane jednostkowe, w tys. zł

Przychody ze sprzedaży ogółem 132 985
Przychody podstawowych segmentów operacyjnych 130 080
Marża ze sprzedaży 75 759
EBITDA 45 552
Zysk na działalności operacyjnej 14 531
Zysk przed opodatkowaniem 33 292
Zysk netto z działalności kontynuowanej 27 997
Dochód całkowity 23 634
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 893
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17 200)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (14 398)
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych 5 293
Aktywa trwałe  395 516
Aktywa obrotowe 26 659
Aktywa razem 422 175
Zobowiązania długoterminowe 125 230
Zobowiązania krótkoterminowe 48 642
Kapitał własny 248 304
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) 34 723
Liczba akcji (w tys. szt.) 36 343
Wartość księgowa na akcję (w zł) 6,83
2016 r.

Dane jednostkowe, w tys. zł

Przychody ze sprzedaży ogółem 132 050
Przychody z podstawowych segmentów operacyjnych 127 335 
Marża ze sprzedaży 71 062
EBITDA 41 111
Zysk na działalności operacyjnej 7 350
Zysk przed opodatkowaniem (10 917)
Zysk (strata) netto (9 791)
Dochód całkowity  (7 129)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 33 901
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25 265)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (8 679)
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych (44)
Aktywa trwałe 381 148
Aktywa obrotowe 18 469
Aktywa razem 399 617
Zobowiązania długoterminowe 122 065
Zobowiązania krótkoterminowe 52 881
Kapitał własny 224 670
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) 34 723
Liczba akcji (w tys. szt.) 36 343
Wartość księgowa na akcję (w zł) 6,18
2015 r.

Dane jednostkowe, w tys. zł

Przychody ze sprzedaży ogółem 131 483
Przychody z podstawowych segmentów operacyjnych 123 815
Marża ze sprzedaży 68 174
EBITDA 35 569
Zysk na działalności operacyjnej 12 272
Zysk przed opodatkowaniem 8 782
Zysk (strata) netto 5 640
Dochód całkowity 4 381
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 43 416
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (34 480)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (10 646)
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych (1 710)
Aktywa trwałe 388 367
Aktywa obrotowe 19 078
Aktywa razem 407 445
Zobowiązania długoterminowe 102 031
Zobowiązania krótkoterminowe 73 615
Kapitał własny 231 799
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) 34 723
Liczba akcji (w tys. szt.) 36 343
Wartość księgowa na akcję (w zł) 6,38
2014 r.

Dane jednostkowe, w tys. zł

Przychody ze sprzedaży ogółem 154 464
Przychody z podstawowych segmentów operacyjnych 125 398
Marża ze sprzedaży 73 671
EBITDA 43 386
Zysk na działalności operacyjnej 21 572
Zysk przed opodatkowaniem 10 300
Zysk (strata) netto 8 068
Dochód całkowity 2 398
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 44 102
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (85 594)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 43 890
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych 2 398
Aktywa trwałe 372 772
Aktywa obrotowe 26 855
Aktywa razem 399 628
Zobowiązania długoterminowe 96 044
Zobowiązania krótkoterminowe 68 897
Kapitał własny 234 686
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) 34 723
Liczba akcji (w tys. szt.) 36 343
Wartość księgowa na akcję (w zł) 6,46
2013 r.

Dane skonsolidowane wg MSSF, w tys. zł

Przychody ze sprzedaży ogółem (z wył. kontraktu OST 112) 131 038
Zysk na działalności operacyjnej 26 323
Zysk (strata) brutto 17 948
Zysk (strata) netto 11 640
Aktywa razem 371 334
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 135 230
Zobowiązania długoterminowe 67 795
Zobowiązania krótkoterminowe 67 435
Kapitał własny 236 104
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) 34 723
Liczba akcji (w tys. szt.) 36 343
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)
2012 r.

Dane skonsolidowane wg MSSF, w tys. zł

Przychody ze sprzedaży ogółem (z wył. kontraktu OST 112) 124 366
Zysk na działalności operacyjnej 24 952
Zysk (strata) brutto 15 125
Zysk (strata) netto 11 332
Aktywa razem 359 168
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 125 156
Zobowiązania długoterminowe 77 654
Zobowiązania krótkoterminowe 47 502
Kapitał własny 231 425
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) 34 723
Liczba akcji (w tys. szt.) 36 343
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,10
2011 r.

Dane skonsolidowane wg MSSF, w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 177 828
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 889
Zysk (strata) brutto 13 007
Zysk (strata) netto 16 434
Aktywa razem 538 638
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 255 547
Zobowiązania długoterminowe 63 358
Zobowiązania krótkoterminowe 192 189
Kapitał własny 283 090
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) 34 723
Liczba akcji (w tys. szt.) 36 343
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)
2010 r.

Dane skonsolidowane wg MSSF, w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 401 779
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33 150
Zysk (strata) brutto 25 941
Zysk (strata) netto 21 397
Aktywa razem 536 865
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 261 592
Zobowiązania długoterminowe 55 871
Zobowiązania krótkoterminowe 205 721
Kapitał własny 275 273
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) 34 723
Liczba akcji (w tys. szt.) 36 343
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,23
2009 r.

Dane skonsolidowane wg MSSF, w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 286 462
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 878
Zysk (strata) brutto 11 666
Zysk (strata) netto 9 868
Aktywa razem 366 719
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 110 684
Zobowiązania długoterminowe 20 862
Zobowiązania krótkoterminowe 89 822
Kapitał własny 256 035
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) 34 723
Liczba akcji (w tys. szt.) 36 343
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,23
2008 r.

Dane skonsolidowane wg MSSF, w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 267 448
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 308
Zysk (strata) brutto 10 246
Zysk (strata) netto 8 938
Aktywa razem 385 573
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 143 806
Zobowiązania długoterminowe 30 634
Zobowiązania krótkoterminowe 113 172
Kapitał własny 241 767
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) 34 397
Liczba akcji (w tys. szt.) 36 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)
2007 r.

Dane skonsolidowane wg MSSF, w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 260 066
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 808
Zysk (strata) brutto 25 746
Zysk (strata) netto 21 582
Aktywa razem 369 092
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 111 961
Zobowiązania długoterminowe 20 522
Zobowiązania krótkoterminowe 91 439
Kapitał własny 257 131
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) 34 397
Liczba akcji (w tys. szt.) 4 500
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,54
2006 r.

Dane skonsolidowane wg MSSF, w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 145 725
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 31 797
Zysk (strata) brutto 43 848
Zysk (strata) netto 26 680
Aktywa razem 170 292
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 74 757
Zobowiązania długoterminowe 8 104
Zobowiązania krótkoterminowe 66 653
Kapitał własny 95 535
Kapitał zakładowy  24 572
Liczba akcji (w tys. szt.) 3 227
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 7,60
2005 r.

Dane przeliczone wg MSSF, w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 119 550
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 924
Zysk (strata) brutto 17 124
Zysk (strata) netto 13 863
Aktywa razem 122 053
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 039
Zobowiązania długoterminowe 2 646
Zobowiązania krótkoterminowe 46 393
Kapitał własny 73 014
Kapitał zakładowy  24 064
Liczba akcji (w tys. szt.) 3 227
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 2,15
2004 r.

Dane wg PSR, w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 97 817
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 842
Zysk (strata) brutto 7 997
Zysk (strata) netto 7 563
Aktywa razem 93 363
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36 800
Zobowiązania długoterminowe 15 999
Zobowiązania krótkoterminowe 17 378
Kapitał własny 56 563
Kapitał zakładowy  24 526
Liczba akcji (w tys. szt.) 3 227
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)
2003 r.

Dane wg PSR, w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 72 809
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 508
Zysk (strata) brutto 1 878
Zysk (strata) netto 1 879
Aktywa razem 74 336
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 248
Zobowiązania długoterminowe 15 882
Zobowiązania krótkoterminowe 13 598
Kapitał własny 42 088
Kapitał zakładowy  21 258
Liczba akcji (w tys. szt.) 2 797
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)

Dane finansowe za lata 2003-2010 obejmują wyniki z działalności informatycznej.