Aktualności

Aktualności

Nowości o firmie i jej usługach

Load balancery – nowa usługa w Atman Cloud

01.06.2023
Nowości produktowe

Dbając o rozwój naszych usług chmurowych, wprowadziliśmy narzędzie sieciowe o nazwie load balancer, służące do równoważenia obciążenia zasobów, czyli rozdzielania zadań między wiele maszyn wirtualnych zgodnie z algorytmem wybranym przez klienta. Nowa usługa jest dostępna w Atman Cloud – chmurze publicznej opartej na technologii wirtualizacyjnej OpenStack.

Główną korzyścią z używania load balancerów w chmurze typu IaaS (infrastruktura jako usługa), takiej jak Atman Cloud, jest znaczący wzrost dostępności aplikacji webowych lub stron internetowych klienta, a więc zabezpieczenie przed skutkami (np. finansowymi) potencjalnych przerw w dostępie do nich. Poza tym load balancing przyspiesza obsługę zapytań użytkowników takich serwisów, a więc wpływa pozytywnie na tzw. customer experience.

Usługę load balancera w Atman Cloud można uruchomić w jednej z trzech wydajności, tj. o przepustowości do 200, 500 lub 1000 Mb/s. Klient decyduje także o konfiguracji danego load balancera (HTTP, HTTPS, HTTPS_TERMINATED lub TCP) i wybiera algorytm jego działania spośród trzech dostępnych:

  • Round-Robin – zapytania są przydzielane serwerom z listy po kolei
  • Least connections – nowe zapytanie trafia do serwera, który w bieżącej chwili ma najmniej aktywnych połączeń
  • Source IP – kolejne zapytania z danego źródłowego adresu IP kierowane są do tego serwera, który otrzymał pierwsze z nich.

Zarządzanie load balancerami w Atman Cloud, w tym ich aktywowanie, dezaktywowanie i konfigurowanie, może odbywać się za pośrednictwem szeregu narzędzi, takich jak: panel Horizon w przeglądarce internetowej, OpenStack CLI, API, Terraform, Ansible itp.

Nasze load balancery powoływane są domyślnie w architekturze High Availability. Wykorzystujemy zarówno redundancję logiczną, jak sprzętową. Podobnie jak podstawowa usługa Atman Cloud, load balancery objęte są całodobowym wsparciem technicznym i gwarancją dostępności (SLA) na poziomie 99,97%.

Sposób rozliczania usługi load balancera w Atman Cloud jest prosty i ekonomiczny. Stosujemy model pay as you go, co oznacza, że klient płaci za każdą pełną lub rozpoczętą godzinę pracy load balancera, a stawka godzinowa zależy wyłącznie od jego wydajności. Warto także zwrócić uwagę, że klient nie ponosi kosztów transferu danych.

Jak uruchomić i skonfigurować load balancer

Obejrzyj wideoporadnik