Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli interesują Cię nasze usługi i chcesz otrzymać dedykowaną ofertę, skontaktuj się z nami. Zapytaj o ofertę

Dostęp do internetu

Sprawdź dostępność usługi w Twojej lokalizacji Sprawdż dostęp

Kalkulator kolokacji

Sprawdź cenę usługi dostosowanej do Twoich potrzeb. Sprawdź ceny

Rekomendują nas

„Satysfakcjonuje nas poziom jakości opieki handlowej, w którym szczególnie doceniamy sprawną komunikację, elastyczność w podejściu do naszych wymagań. Bardzo dobrze oceniamy również współpracę z działami technicznymi, w tym terminowość realizacji usług i kompetencje techniczne personelu.”

Acer Slovakia Zobacz referencje

System monitoringu centrum danych

ATM S.A., czołowy polski dostawca usług kolokacji i hostingu, jako pierwsza firma w Europie Środkowo-Wschodniej wdrożyła w swoim centrum danych  innowacyjny system monitoringu w oparciu o oprogramowanie SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Monitoring 19 000 zmiennych w trybie 24/7 zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i reakcji na wszelkie zdarzenia oraz wspiera efektywne zarządzanie każdym z obiektów.

SCADA monitoring w CD ATMANZaimplementowany w Centrach Danych Atman Warszawa-1 i Warszawa-2 system na bieżąco kontroluje i rejestruje kilka tysięcy parametrów pracy centrum danych w trzech kluczowych obszarach funkcjonowania. Na poziomie pojedynczej szafy serwerowej kontrolowane są takie parametry jak: temperatura powietrza chłodzącego, monitoring otwarcia drzwi czy moc i pobór energii. W pomieszczeniu kolokacyjnym system monitoruje m.in. wilgotność, czujniki obecności i szczegółowe parametry napięcia elektrycznego, systemy klimatyzacji i detektory wody.

Natomiast na poziomie całego centrum danych system prowadzi szczegółowy nadzór nad przepływami systemu energetycznego, analizatorami sieci energetycznej, przełącznikami systemów zasilania rezerwowego, jak również monitoruje pracę UPS-ów, generatorów prądotwórczych, magazynów chłodu oraz systemów i klap przeciwpożarowych.

Obecnie stałemu monitoringowi poddanych jest już 19 000 zmiennych w trybie 24/7. Planowane jest sukcesywne dołączanie kolejnych modułów i podsystemów.

SCADA monitoring w CD ATMANSystem wykrywa alarmy korzystając z aktywnych i pasywnych progów alarmowych, daje możliwość analizy trendów, tworzenia raportów oraz rejestruje historię zdarzeń.

Dzięki zbieraniu danych z wielu podsystemów produkcyjnych w jednej aplikacji możliwa jest zarówno dokładna kontrola aktualnego stanu centrum danych, jak również wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń. Zaimplementowanie systemu kumulującego tak różnorodne dane  istotnie przyspiesza reakcję służb na ewentualne zdarzenia awaryjne. Monitorowanie trendów poszczególnych parametrów pozwala także planować rozbudowę całego systemu zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem na poszczególne zasoby.

SCADA monitoring w CD ATMANWdrożony system jest wykorzystywany przede wszystkim przez służby techniczne DC. Atman udostępnia także interfejs podglądu wybranych parametrów i zdarzeń klientom kolokującym swoje urządzenia w serwerowniach CD Atman.

Jest to pierwsze takie wdrożenie w polskim centrum danych i unikalne ze względu na skalę i kompleksowość monitoringu usług świadczonych dla klientów.

Centra Danych Atman są nowoczesnymi centrami danych zaprojektowanymi zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Tier III dotyczącymi standardów data center i posiadają certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013 oraz certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Pliki do pobrania:
System monitoringu centrum danych PDF (1276 kB)

Zaufali nam: