Aktualności

Aktualności

Nowości o firmie i jej usługach

Nowa platforma chmurowa od Atmana

12.02.2018
Nowości produktowe

Łatwiejsze zarządzanie i wyższe bezpieczeństwo

Wygoda użytkowania, bezpieczeństwo i wysoka dostępność danych – przede wszystkim te cechy usług chmurowych przekonują firmy do cloud computingu. Dostrzegają to dostawcy. Atman, lider polskiego rynku data center, postawił na upgrade technologiczny i dokonał całkowitej przebudowy swojej chmury obliczeniowej.

Według najnowszych danych Eurostatu, z chmury obliczeniowej korzysta w Polsce 17% średnich firm. To wprawdzie wciąż niemal dwukrotnie mniej niż wynosi unijna średnia, jednak statystyki wskazują na istotną zmianę, jaka zaszła w świadomości zarządzających firmami. Polski biznes w coraz mniejszym stopniu boi się bowiem rozwiązań opartych na technologii cloud computing. Wraz z rosnącą świadomością klientów zmieniają się jednak ich potrzeby i warunki jakie stawiają dostawcom. Dzisiaj przywiązują oni większą wagę nie tylko do parametrów usług cloudowych, ale także do łatwości zarządzania chmurą i holistycznego podejścia do IT. Wciąż jednak główną barierą, która powstrzymuje przedsiębiorstwa przed migracją do chmury, jest obawa o bezpieczeństwo danych. Naprzeciw oczekiwaniom wyszedł Atman, największy operator centrum danych w Polsce, który zaprezentował właśnie odświeżoną technologicznie platformę usług cloud computing, czyli infrastruktury serwerowej i okołoserwerowej w chmurze.

Chmura, której można zaufać

Atman Cloud to publiczna, współdzielona usługa typu IaaS (Infrastructure as a Service) oparta na technologii OpenStack, zapewniająca zasoby do składowania danych (przestrzeń dyskowa) i obliczeniowe (procesory, pamięć) wraz z wygodnym dostępem administracyjnym. Wszystkie elementy usługi są połączone wydajną siecią, umożliwiając sprawne łączenie komponentów infrastruktury klienta (na przykład: prywatne urządzenie w szafie rack z chmurą, chmura z serwerem dedykowanym, prywatne serwery z chmurą itp.). Nowa platforma gwarantuje nielimitowane pasmo 1 Gb/s, a także przepustowość sieci na poziomie 100 Gb/s. Ponadto Atman znacząco rozszerzył przestrzeń składowania danych i zwiększył liczbę węzłów obliczeniowych.

– Z przydzielonych zasobów można samodzielnie tworzyć i utrzymywać swoją własną infrastrukturę wirtualnych serwerów. Warto dodać, że cała chmura znajduje się w jednym z naszych centrum danych zlokalizowanych w Warszawie. Jeśli ktoś jest administratorem danych osobowych, może podpisać z nami umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i tym samym zapewnić sobie zgodność z polskimi regulacjami prawnymi – zaznacza Jakub Bryła, lider projektu rozwoju chmury Atman.  

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych wyróżników usługi Atmana. Nadmiarowy charakter chmury, trzykrotna replikacja danych i wydajny system antyDDoS, a także możliwość przypisywania wirtualnych maszyn do różnych grup węzłów klastra obliczeniowego – te elementy mają zapewnić nieprzerwany dostęp do serwerów monitorowanych w trybie 24/7. Atman gwarantuje dostępność infrastruktury na poziomie 99,97%.

– Wszystkie węzły zarówno obliczeniowe, jak i storage mają konfigurację wysokiej dostępności (High Availability). Dzięki temu Atman Cloud wykazuje odporność na pojedynczy punkt awarii i bardzo wysoką dostępność, gwarantowaną umową SLA – wylicza Jakub Bryła z Atmana.

API w standardzie

Dużą wagę zwrócono na komfort zarządzania wirtualną infrastrukturą, z poziomu wygodnej graficznej konsoli. Oznacza to, że wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać z dowolnego miejsca wyposażonego w dostęp do Internetu. Użytkownik ma m.in. możliwość tworzenia i usuwania instancji serwerów, ich resetu, zarządzania portami, adresacją publiczną, a także przestrzenią dyskową. Poza wygodnym online’owym panelem użytkownika, klienci Atman Cloud otrzymują dostęp do API, dzięki któremu mogą zautomatyzować swoje działania administracyjne.

– Dla użytkownika oznacza to szybsze i sprawniejsze wykonanie operacji poprzez skrypty lub bezpośrednie wywoływanie poleceń, a także dostęp do wielu dodatkowych funkcji niedostępnych z panelu WWW (np. eksport i import maszyn z i do chmury). Wszystkie zmiany wprowadzać można online w czasie rzeczywistym – deklaruje Jakub Bryła z Atmana.

Zmiany na rynku chmury

Jak wynika z analiz firmy doradczej IDC, do 2021 r. wydatki przedsiębiorstw na usługi chmury obliczeniowej na świecie wyniosą ponad 530 mld USD, a ponad 90% przedsiębiorstw będzie korzystać z wielu usług i platform w chmurze. Adaptacja rozwiązań chmurowych nie jest już tylko kwestią oszczędności – stają się one ważnym źródłem innowacji. W Polsce poziom wykorzystania cloud computingu w biznesie nie jest jeszcze tak wysoki, jak w innych krajach, ale już widać zmiany. Ubiegły rok był pierwszym od 2015 r., w którym wzrosła liczba przedsiębiorstw średniej wielkości, które wdrożyły rozwiązania cloudowe. Ten coraz wyraźniejszy trend widać także wśród dużych przedsiębiorstw. W ubiegłym roku do korzystania z chmury przyznawało się 37% z nich – o 6% więcej niż rok wcześniej.

 Firmy zaczęły zdecydowanie chętniej sięgać po chmurę, co ma związek m.in. z deficytem specjalistów IT i dążeniem do obniżenia kosztów oraz uzyskania błyskawicznego dostępu do infrastruktury. Dlatego chmura coraz częściej staje się naturalnym wyborem nie tylko dla najlepiej wyedukowanych technologicznie branż, czyli IT, e-commerce czy medialnej, ale także start-upów przywiązujących szczególną uwagę do kosztów, fintechów i producentów gier potrzebujących większej mocy obliczeniowej – zwraca uwagę Jakub Bryła z Atmana. – To trend wynikający z faktu, że firmy odczuwają rosnącą presję, by coraz szybciej testować i wdrażać nowe rozwiązania i projekty IT. Właśnie platformy chmurowe im to ułatwiają – dodaje.

Wskazywany przez Eurostat rosnący popyt na usługi outsourcingowe – takie jak chmura – znajduje odzwierciedlenie w wynikach finansowych dostawców. W ostatnim raportowanym przez Atmana okresie finansowym (trzy pierwsze kwartały 2017 r.) wzrost przychodów z usługi serwerów „as a service” wyniósł 23% rok do roku.

Na trendzie wzrostowym zyskują zwłaszcza dostawcy typu all-in-one, patrzący holistycznie na potrzeby klientów. Mając w ofercie kompletny stos rozwiązań IT (kolokacja, dzierżawa serwerów, cloud, telekomunikacja, bezpieczeństwo itp.), mogą łączyć różne warstwy i zaoferować indywidualnie zaprojektowaną wielousługową architekturę maksymalnie zaspokajającą oczekiwania danego klienta.