Nowe przyłącza energetyczne dla Centrum Danych Atman

12.07.2022
Nowości firmowe

Rozpoczęliśmy rozbudowę przyłączy energetycznych zasilających Centrum Danych Atman Warszawa-1. Dodatkowe 2 × 15 MW zwiększy łączny potencjał mocy naszych centrów danych do prawie 75 MW.

Obecne prace polegają na połączeniu DC na Grochowskiej – dwiema różnymi trasami dla uzyskania redundancji – ze stacją elektroenergetyczną RPZ Stadion 110/15 kV.

Dotychczas nie korzystaliśmy ze stacji RPZ Stadion, więc dzięki rozbudowie nie tylko podwyższamy potencjał mocy, ale także dywersyfikujemy punkty zasilające GPZ/RPZ, co dodatkowo wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne naszego centrum danych.

Prace ziemne na terenie miasta to pierwszy etap rozbudowy systemu zasilania. W sierpniu powstaną punkty zdawczo-odbiorcze (PZO) na kampusie Atman DC WAW-1.

Centrum Danych Atman Warszawa-1

Dowiedz się więcej o infrastrukturze