Kontroler Finansowy

Lokalizacja: Warszawa, ul. Grochowska 21a

Twój zakres obowiązków:

 • Udział w raportowaniu zarządczym, bieżącym kontrolingu finansowym, przygotowywaniu budżetu rocznego, prognoz finansowych oraz analiz i raportów ad hoc
 • Kontrolowanie rentowności biznesu, kosztów, wyjaśnianie odchyleń od budżetu
 • Samodzielne prowadzenie projektów (m.in. revenue and cost assurance)
 • Udział w przygotowaniu półrocznych (nieaudytowanych) i rocznych (audytowanych) sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF
 • Przygotowywanie danych i udzielanie odpowiedzi podczas audytu finansowego
 • Weryfikacja zleceń zakupowych pod kątem poprawności i zgodności z budżetem
 • Udział w rozwoju systemu do budżetowania i raportowania (Prophix)
 • Wdrażanie nowych procesów i usprawnianie już istniejących.

Nasze wymagania:

 • 3-4 lata doświadczenia (w tym co najmniej 1-2 lata w audycie)
 • Samodzielność, dociekliwość, zorientowanie na cel, umiejętność priorytetyzacji zadań, asertywność, podważanie status quo, skrupulatność
 • Praktyczna znajomość standardów MSR/MSSF
 • Umiejętność współpracy międzydziałowej oraz egzekwowania informacji od innych pracowników/działów
 • Obsługa pakietu MS Office, w tym MS Excel i MS PowerPoint w stopniu zaawansowanym
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2/C1)
 • Wykształcenie wyższe z rachunkowości/finansów.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w dziale kontrolingu.

To oferujemy:

 • Umowa o pracę
 • Praca w systemie hybrydowym
 • Elastyczne godziny pracy
 • Opieka medyczna (Medicover)
 • Dofinansowanie karty sportowej (Multisport)
 • Możliwość skorzystania z masażu biurowego (raz w miesiącu)
 • Miła atmosferę pracy
 • Zespół, w którym wszyscy gramy do jednej bramki.

Prosimy o wysłanie CV za pomocą formularza rekrutacyjnego

Aplikuję