Kalbar z Atmanem dla Teatru Dramatycznego

Kalbar IT Services wdraża elastyczną infrastrukturę ICT dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy (case study)

Wprowadzenie

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy to jeden z największych teatrów w Polsce. Dziesiątki tysięcy widzów rocznie oglądają spektakle wystawiane na jego czterech scenach. Instytucja tego typu potrzebuje wydajnej i niezawodnej infrastruktury teleinformatycznej, aby sprawnie administrować i utrzymywać stały kontakt z widzami.

Potrzeba wdrożenia zupełnie nowych, nowoczesnych rozwiązań w zakresie łączności, bezpieczeństwa danych i niezawodnego dostępu do serwisów teatru wyniknęła m.in. ze zmian organizacyjnych, tj. z połączenia struktur dwóch niezależnych od siebie teatrów w jedną instytucję.

Zadania tego podjęła się specjalizująca się w doradztwie IT firma Kalbar IT Services, przy wykorzystaniu infrastruktury i usług Atmana.

Informacje podstawowe

Klient
 • Duża instytucja teatralna
 • Cztery sceny w trzech dzielnicach Warszawy
 • 70 tys. widzów w 2017 r.
 • Od kilku lat pod opieką firmy Kalbar
Partner
 • Warszawska firma usługowo-konsultingowa
 • Ponad 10 lat doświadczenia w branży technologii informacyjnych
 • Współpraca z Atmanem od 2013 r.
Koncepcja

Wdrożenie u klienta rozwiązania opartego na outsourcingu IT – infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych sprawdzonego dostawcy.

Infrastruktura
 • Serwery dedykowane w centrum danych klasy Tier III+
 • Łącza światłowodowe
 • Firewall sprzętowy
Wartości dodane
 • Optymalizacja kosztów IT klienta
 • Wsparcie techniczne i serwisowe 24/7
 • Ochrona antyDDoS
Korzyści
 • Stabilny i szybki dostęp do Internetu w biurach klienta w Śródmieściu i na Woli
 • Wygodna i bezpieczna komunikacja między lokalizacjami klienta
 • Stabilne działanie systemów i aplikacji wykorzystywanych przez klienta
 • Stała dostępność serwisów internetowych: informacyjno-repertuarowego i biletowego
 • Bezpieczeństwo przechowywanych i przetwarzanych danych

Stan wyjściowy

Wcześniej działające osobno Teatr na Woli i Teatr Dramatyczny miały oczywiście niezależne sieci lokalne (LAN) i korzystały z różnych dostawców Internetu. Niestabilne działanie łączy do Internetu i przestarzały sprzęt skutkowały częstymi przestojami w dostępności stron internetowych teatrów, w tym serwisów do rezerwacji i zakupu biletów (tzw. e-bileterii). Kalbar doskonale znał specyfikę i potrzeby klienta, ponieważ eksperci firmy wspierali wcześniej budowę, utrzymanie i modernizację serwerowni Teatru na Woli.

Istotnym problemem na starcie projektu były tzw. zasoby zastane. Osobne instytucje posiadały sprzęt IT w różnym wieku, o różnym poziomie zużycia i stopniu przydatności do obsługi nowych systemów czy aplikacji. Zależnie od lokalizacji, niektóre serwery, sprzęt sieciowy czy urządzenia zasilające miały nawet 10 lat. To sprawiało, że systemy wykorzystywane przez połączone teatry były mało wydajne, a więc nieustannie przeciążone. Problemem było nie tylko wejście na stronę e-bileterii, ale czasami nawet połączenie się z pocztą służbową. Pamiętajmy, że dekada w technologii to wieczność, a systemy tzw. legacy (czyli technologicznie przestarzałe) to zazwyczaj ciągła niepewność i troska o to, czy firmowe systemy będą działały tak jak należy – tłumaczy Marcin Kalbarczyk, założyciel Kalbar IT Services.

Potrzeby

Przed powstałą w wyniku połączenia dwóch teatrów instytucją stanęło wiele wyzwań, między innymi z zakresu teleinformatyki.

Przede wszystkim rozproszenie zespołów administracyjnych wymagało zapewnienia pracownikom szybkiej, stabilnej i – co bardzo ważne – bezpiecznej komunikacji między lokalizacjami oraz wsparcia mobilności pracowników. Mowa o wspólnej, prywatnej sieci o wysokiej przepustowości.

Niezbędne było także uwspólnienie zasobów IT (serwerów, systemów, aplikacji) – i ich modernizacja. Obecnie widzowie, podobnie jak inni konsumenci, oczekują stałej dostępności aktualnych informacji i możliwości wygodnego zakupu online przez całą dobę.

Aby sprostać tym nowym oczekiwaniom, Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy potrzebował solidnego fundamentu teleinformatycznego pod działanie swoich serwisów internetowych, e-bileterii czy firmowej poczty. Musieliśmy więc zmodernizować dwa obszary – sieć i infrastrukturę IT. Stworzenie od podstaw zaplecza technologicznego dla nowego Teatru Dramatycznego w jego siedzibie byłoby jednak czasochłonne, a przede wszystkim bardzo kosztowne. Mówimy o przekształceniu  pomieszczenia w budynku biurowym w serwerownię z prawdziwego zdarzenia, z odpowiednimi warunkami środowiskowymi i zabezpieczeniami. Następnie trzeba także brać pod uwagę koszty utrzymania i eksploatacji takiej serwerowni, w tym serwisowania sprzętu IT. Wszystko razem w  skali 10 lat mogłyby wynieść nawet kilkadziesiąt milionów złotych – tłumaczy Marcin Kalbarczyk.

Koncepcja

Eksperci firmy Kalbar, dokonując całościowej analizy projektu i potrzeb klienta, postanowili więc zaprojektować rozwiązanie oparte na outsourcingu zasobów, a dokładnie na dzierżawie serwerów dedykowanych ulokowanych w oddalonym od teatru profesjonalnym centrum danych, które gwarantowałoby stabilne działanie i nieprzerwaną dostępność systemów oraz bezpieczeństwo danych. Taki wariant eliminował koszty inwestycji w przystosowanie i wyposażenie pomieszczenia serwerowego, w zakup samych serwerów itd. Outsourcing miał ponadto zagwarantować klientowi wysoki poziom elastyczności pod kątem przyszłej rozbudowy i doboru nowych komponentów.

W warstwie telekomunikacyjnej Kalbar zarekomendował klientowi stworzenie sieci WAN z wykorzystaniem VPN, dzięki czemu nie trzeba było budować drogiej własnej infrastruktury. Podstawą było wybranie usług dostępu do Internetu o wysokiej przepustowości i niezawodności.

Do pomocy w realizacji projektu Kalbar IT Services wybrał sprawdzonego partnera, uznanego na rynku dostawcę rozwiązań typu IaaS (Infrastructure as a Service) i usług telekomunikacyjnych.

Do profesjonalnej obsługi instytucji kultury, dla której istotne są niskie koszty utrzymania infrastruktury IT przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu i stabilności usług, potrzebowaliśmy rzetelnego i solidnego partnera. Atman ma wieloletnie doświadczenie w branży i doskonałą opinię na rynku outsourcingu IT. W jednym ze swoich centrów danych utrzymuje farmę ok. 3000 serwerów dedykowanych z magazynem części zamiennych na miejscu, co ma niebagatelne znaczenie dla szybkości reakcji w przypadku awarii jakiegoś podzespołu. Poza tym jest operatorem własnej sieci światłowodowej z gwarancją wysokiej dostępności usług. Postawiliśmy więc na Atmana – wyjaśnia Marcin Kalbarczyk.

Rozwiązanie

Wdrożenie rozwiązania zostało podzielone na trzy fazy:

 • Najpierw przy użyciu łączy telekomunikacyjnych Atmana zapewniono szerokopasmowy dostęp do Internetu dla dwóch głównych lokalizacji klienta. Ponadto zmodernizowano sieci lokalne i zbudowano sieć WAN z wykorzystaniem VPN.
 • W drugiej fazie wydzierżawiono środowisko serwerów dedykowanych, w którym obecnie działają: strony internetowe teatru, system e-bileterii i poczta elektroniczna. Serwery dedykowane Atmana są standardowo zabezpieczone systemem antyDDoS, a dodatkowo środowisko klienta zostało wyposażone w sprzętowy firewall. Jego zadaniem jest chronić systemy i sieć klienta przed różnego typu zagrożeniami z Internetu, np. odfiltrowywać spam, by jak najmniej niechcianej poczty trafiało do skrzynek pracowników.
 • W trzeciej fazie projektu Kalbar IT Services zamierza wdrożyć system do zarządzania całą infrastrukturą teleinformatyczną klienta, obejmującą zarówno jego sprzęt, jak i urządzenia Atmana. Ponadto na serwery dedykowane Atmana mają zostać przeniesione systemy do zarządzania księgowością klienta.

Korzyści

 • Wysoką dostępność szybkiego Internetu w lokalizacjach klienta gwarantuje całodobowy monitoring sieci Atman prowadzony przez operatów Centrum Zarządzania Siecią (NOC) i ich natychmiastowa reakcja na incydenty.
 • Szybką i bezpieczną komunikację pracowników w różnych lokalizacjach klienta zapewnia sieć WAN. Kanały VPN zwiększają także bezpieczeństwo danych przy zdalnym dostępie pracowników mobilnych do firmowej sieci.
 • Stała dostępność i bezpieczeństwo serwisów internetowych i systemu do zakupu biletów oraz stabilne działanie poczty internetowej klienta wnikają z profesjonalnego środowiska serwerów dedykowanych. Ulokowane w Centrum Danych Atman Warszawa-1 klasy Tier III+, serwery klienta mają zapewnione odpowiednie warunki środowiskowe, gwarantowane zasilanie na poziomie 99,999% i bezprzerwową łączność z Internetem, chronioną przez system antyDDoS i firewall. Istotne jest również wsparcie techniczne wysoko wykwalifikowanych pracowników 24/7, w razie potrzeby szybka wymiana podzespołów lub całego urządzenia, a także łatwa rozbudowa środowiska.

Infrastruktura Atmana zwiększyła przede wszystkim szybkość działania stron internetowych i e-bileterii teatru. Obecnie jest ona praktycznie nieograniczona – podkreśla Marcin Kalbarczyk. – Gwarantuje to bezpieczna i skalowalna usługa serwerów dedykowanych Atmana wyposażona w redundantne łącza do Internetu o gwarantowanej przepustowości. Po drugie, stabilność działania systemów, a więc dostępność serwisów jest nieporównywalna. Wiąże się to m.in. z redundantnym systemem zasilania data center z sieci energetycznej, a ciągłość zasilania dodatkowo gwarantuje system awaryjnego podtrzymywania zasilania. Jest to dla nas bardzo istotne, ponieważ sprzęt w teatralnych serwerowniach często ulegał awarii przy skokach napięcia – dodaje Marcin Kalbarczyk.

Podsumowanie

Dzięki temu, że głos doradczy ekspertów Kalbar IT Services miał znaczący wpływ na architekturę środowiska teleinformatycznego i wybór modelu outsourcingowego, klient nie poniósł większych kosztów inwestycyjnych. Współpraca partnerska firmy Kalbar z Atmanem zapewnia klientowi wysoką jakość i dostępność usług.

Personel administracyjny klienta może skupić się na swoich zadaniach, nie rozpraszają go kłopoty techniczne z infrastrukturą IT. Obsługa widzów Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy stoi obecnie na najwyższym poziomie pod każdym względem.

O Kliencie

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy powstał w 2012 r. w wyniku połączenia Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka z Teatrem Na Woli, założonym w 1976 r. przez Tadeusza Łomnickiego.

Obecny Teatr Dramatyczny ma cztery sceny w trzech dzielnicach stolicy: w Śródmieściu, na Woli i Mokotowie. W jego strukturach działa też Laboratorium Dramatu – placówka edukacyjno-badawcza dla młodego pokolenia aktorów, reżyserów i scenarzystów. Instytucja zatrudnia setki osób: aktorów, obsługę techniczną, pracowników administracyjnych i obsługę widowni.