Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli interesują Cię nasze usługi i chcesz otrzymać dedykowaną ofertę, skontaktuj się z nami. Zapytaj o ofertę

Dostęp do internetu

Sprawdź dostępność usługi w Twojej lokalizacji Sprawdż dostęp

Kalkulator kolokacji

Sprawdź cenę usługi dostosowanej do Twoich potrzeb. Sprawdź ceny

Rekomendują nas

„…możemy zarekomendować ATM S.A. jako wiarygodnego partnera, zarówno pod względem merytorycznego poziomu wiedzy specjalistów, jak i całości zrealizowanych usług.”

Polskie Radio S.A. Zobacz referencje

Polityka HR

Kluczowe elementy naszej polityki HR:

 • świadomość, że firmę tworzą ludzie i że warto dbać o ich rozwój i zadowolenie z pracy, bo to się przekłada na sukces firmy
 • konkurencyjne i sprawiedliwe wynagrodzenie, uczciwe umowy o pracę, pakiet socjalny
 • kierowanie się wartościami firmy, takimi jak: współpraca, klient, otwartość, innowacyjność, profesjonalizm, orientacja na cel
 • szkolenia, rozwój  i ścieżki kariery wewnątrz organizacji
 • równe szanse.

W naszej firmie możesz się spodziewać:

 • uczciwej i równej dla wszystkich rekrutacji
 • usystematyzowanego wdrożenia do pracy i przydzielenia mentora
 • szkoleń i powierzania ambitnych zadań, możliwości uczenia się od doświadczonych kolegów
 • otwartej komunikacji z przełożonymi, regularnej oceny pracy i dbania o Twój rozwój
 • ścieżki kariery i otwartej możliwości awansu wewnątrz firmy
 • bogatego pakietu socjalnego
 • przyjaznego miejsca pracy i dobrej atmosfery.

Rola HR w organizacji

Dział HR pełni funkcje doradcze w budowaniu strategii firmy i jej rozwoju. Wspiera managerów wyższego szczebla i wszystkich pracowników w tworzeniu takiego środowiska pracy i narzędzi, aby osiągać założone cele i czerpać satysfakcję z pracy. Podejmuje działania prowadzące do zatrudniania wysoko wykwalifikowanej kadry na wszystkich stanowiskach pracy, a także umożliwiające pracownikom rozwój wewnątrz organizacji.

Dział HR w naszej firmie:

 • wspiera organizację poprzez zapewnienie odpowiedniej polityki i skutecznych narzędzi HR
 • identyfikuje, promuje i wdraża najlepsze praktyki HR na poziomie całej organizacji
 • kreuje zmiany i pomaga we wdrażaniu korzystnych dla organizacji zmian
 • zapewnia skuteczną i zgodną z prawdą  komunikację ze wszystkimi pracownikami
 • zapewnia pomoc, wskazówki i narzędzia, niezbędne do rekrutacji, utrzymania i rozwoju odpowiednio wykwalifikowanych pracowników
 • odpowiada za szkolenia  i rozwój pracowników
 • rozwija i wykorzystuje nowoczesne narzędzia w systemach motywacyjnych
 • systematycznie bada opinię pracowników poprzez ankiety i wywiady
 • promuje wartości obowiązujące w firmie
 • buduje markę pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz firmy
 • dba o przyjazne miejsce pracy i dobrą atmosferę.

Wartości firmy

W naszych działaniach kierujemy się następującymi wartościami:

1. Współpraca (wzajemna pomoc, koleżeńskość, zaufanie, integracja, relacje)

Działamy jako zespół, chętnie pomagamy sobie nawzajem i dzielimy się wiedzą. Dbamy o wzajemne relacje, dobrą atmosferę i darzymy się zaufaniem.

2. Klient (dbanie o klienta i wizerunek firmy, elastyczność, zadowolenie klienta)

Klienci są najważniejsi, dbamy o ich zadowolenie i wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. Jesteśmy otwarci na ich potrzeby i jesteśmy elastyczni przy wypracowywaniu rozwiązań.

3. Otwartość (życzliwość, szacunek, lojalność, uczciwość)

Jesteśmy otwarci na drugiego człowieka i na nowe idee i zmiany. Klientów i współpracowników traktujemy z szacunkiem i życzliwością. Dbamy o dobre, długofalowe relacje. Postępujemy uczciwie.

4. Innowacyjność (rozwój firmy i jednostki, podnoszenie kwalifikacji, kreatywność)

Jesteśmy liderami, działamy nowocześnie. Kreatywnie pracujemy nad dostarczaniem rozwiązań oczekiwanych przez rynek. Chętnie podnosimy kwalifikacje i doskonalimy się, a zdobytą wiedzę wykorzystujemy dla rozwoju firmy.

5. Profesjonalizm (wiedza i kompetencje, jakość, terminowość i niezawodność usług, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność i zaangażowanie)

Jesteśmy zespołem profesjonalistów, wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie  do zapewnienia usług na najwyższym poziomie. Pracujemy z zaangażowaniem, sumiennie i odpowiedzialnie. Dotrzymujemy obietnic. Stawiamy na jakość, niezawodność, terminowość, bezpieczeństwo i ciągłość usług.

6. Orientacja na cel (rozumienie celów, nastawie na cel, determinacja, konsekwencja, efektywność działania, przedsiębiorczość)

Jesteśmy świadomi celu działania firmy i wspólnie do niego dążymy. Cel firmy stawiamy przed celami jednostkowymi czy zespołowymi. Wierzymy w sukces i z determinacją podejmujemy działania, aby go osiągnąć. Ważna jest dla nas konsekwencja i doprowadzanie spraw do końca. Efektywnie wykorzystujemy zasoby, tak aby osiągać oczekiwane wyniki. Dbamy o wynik firmy i podnoszenie jej wartości. Każdy zespół i każdy pracownik w swoich działaniach kieruje się dążeniem do optymalizacji kosztów i zwiększania przychodu i marży.

Zaufali nam: