Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli interesują Cię nasze usługi i chcesz otrzymać dedykowaną ofertę, skontaktuj się z nami. Zapytaj o ofertę

Dostęp do internetu

Sprawdź dostępność usługi w Twojej lokalizacji Sprawdż dostęp

Kalkulator kolokacji

Sprawdź cenę usługi dostosowanej do Twoich potrzeb. Sprawdź ceny

Rekomendują nas

„ATM S.A. to rzetelny partner biznesowy, który z pełnym profesjonalizmem realizuje swoje zobowiązania wobec klienta oraz elastycznie podchodzi do jego potrzeb i wymagań.”

Pramerica Życie TUiR SA Zobacz referencje

Polityka HR

Kluczowe elementy naszej polityki HR:

 • świadomość, że firmę tworzą ludzie i że warto dbać o ich rozwój i zadowolenie z pracy, bo to się przekłada na sukces firmy
 • konkurencyjne i sprawiedliwe wynagrodzenie, uczciwe umowy o pracę, pakiet socjalny
 • kierowanie się wartościami firmy, takimi jak: współpraca, klient, otwartość, innowacyjność, profesjonalizm, orientacja na cel
 • szkolenia, rozwój  i ścieżki kariery wewnątrz organizacji
 • równe szanse.

W naszej firmie możesz się spodziewać:

 • uczciwej i równej dla wszystkich rekrutacji
 • usystematyzowanego wdrożenia do pracy i przydzielenia mentora
 • szkoleń i powierzania ambitnych zadań, możliwości uczenia się od doświadczonych kolegów
 • otwartej komunikacji z przełożonymi, regularnej oceny pracy i dbania o Twój rozwój
 • ścieżki kariery i otwartej możliwości awansu wewnątrz firmy
 • bogatego pakietu socjalnego
 • przyjaznego miejsca pracy i dobrej atmosfery.

Rola HR w organizacji

Dział HR pełni funkcje doradcze w budowaniu strategii firmy i jej rozwoju. Wspiera managerów wyższego szczebla i wszystkich pracowników w tworzeniu takiego środowiska pracy i narzędzi, aby osiągać założone cele i czerpać satysfakcję z pracy. Podejmuje działania prowadzące do zatrudniania wysoko wykwalifikowanej kadry na wszystkich stanowiskach pracy, a także umożliwiające pracownikom rozwój wewnątrz organizacji.

Dział HR w naszej firmie:

 • wspiera organizację poprzez zapewnienie odpowiedniej polityki i skutecznych narzędzi HR
 • identyfikuje, promuje i wdraża najlepsze praktyki HR na poziomie całej organizacji
 • kreuje zmiany i pomaga we wdrażaniu korzystnych dla organizacji zmian
 • zapewnia skuteczną i zgodną z prawdą  komunikację ze wszystkimi pracownikami
 • zapewnia pomoc, wskazówki i narzędzia, niezbędne do rekrutacji, utrzymania i rozwoju odpowiednio wykwalifikowanych pracowników
 • odpowiada za szkolenia  i rozwój pracowników
 • rozwija i wykorzystuje nowoczesne narzędzia w systemach motywacyjnych
 • systematycznie bada opinię pracowników poprzez ankiety i wywiady
 • promuje wartości obowiązujące w firmie
 • buduje markę pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz firmy
 • dba o przyjazne miejsce pracy i dobrą atmosferę.

Wartości firmy

W naszych działaniach kierujemy się następującymi wartościami:

1. Współpraca (wzajemna pomoc, koleżeńskość, zaufanie, integracja, relacje)

Działamy jako zespół, chętnie pomagamy sobie nawzajem i dzielimy się wiedzą. Dbamy o wzajemne relacje, dobrą atmosferę i darzymy się zaufaniem.

2. Klient (dbanie o klienta i wizerunek firmy, elastyczność, zadowolenie klienta)

Klienci są najważniejsi, dbamy o ich zadowolenie i wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. Jesteśmy otwarci na ich potrzeby i jesteśmy elastyczni przy wypracowywaniu rozwiązań.

3. Otwartość (życzliwość, szacunek, lojalność, uczciwość)

Jesteśmy otwarci na drugiego człowieka i na nowe idee i zmiany. Klientów i współpracowników traktujemy z szacunkiem i życzliwością. Dbamy o dobre, długofalowe relacje. Postępujemy uczciwie.

4. Innowacyjność (rozwój firmy i jednostki, podnoszenie kwalifikacji, kreatywność)

Jesteśmy liderami, działamy nowocześnie. Kreatywnie pracujemy nad dostarczaniem rozwiązań oczekiwanych przez rynek. Chętnie podnosimy kwalifikacje i doskonalimy się, a zdobytą wiedzę wykorzystujemy dla rozwoju firmy.

5. Profesjonalizm (wiedza i kompetencje, jakość, terminowość i niezawodność usług, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność i zaangażowanie)

Jesteśmy zespołem profesjonalistów, wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie  do zapewnienia usług na najwyższym poziomie. Pracujemy z zaangażowaniem, sumiennie i odpowiedzialnie. Dotrzymujemy obietnic. Stawiamy na jakość, niezawodność, terminowość, bezpieczeństwo i ciągłość usług.

6. Orientacja na cel (rozumienie celów, nastawie na cel, determinacja, konsekwencja, efektywność działania, przedsiębiorczość)

Jesteśmy świadomi celu działania firmy i wspólnie do niego dążymy. Cel firmy stawiamy przed celami jednostkowymi czy zespołowymi. Wierzymy w sukces i z determinacją podejmujemy działania, aby go osiągnąć. Ważna jest dla nas konsekwencja i doprowadzanie spraw do końca. Efektywnie wykorzystujemy zasoby, tak aby osiągać oczekiwane wyniki. Dbamy o wynik firmy i podnoszenie jej wartości. Każdy zespół i każdy pracownik w swoich działaniach kieruje się dążeniem do optymalizacji kosztów i zwiększania przychodu i marży.

Zaufali nam: