Aktualności

Aktualności

Nowości o firmie i jej usługach

Piotr Sieluk prezesem zarządu ATM S.A.

31.05.2017
Nowości firmowe

Piotr SielukPiotr Sieluk został oddelegowany do pełnienia obowiązków prezesa zarządu ATM S.A., lidera kolokacji, hostingu i szerokopasmowej transmisji danych, spółki notowanej na GPW, znajdującej się w portfelu funduszu MCI.EuroVentures.

Piotr Sieluk zastąpi na tym stanowisku Sylwestra Biernackiego, który był prezesem zarządu od maja 2016 roku.

– Po roku naszej obecności w akcjonariacie ATM S.A. zakończyliśmy pewny etap organizacyjnych i strategicznych zmian w spółce. Z punktu widzenia głównego inwestora, dokonaliśmy też przeglądu zamierzonych celów – powiedział Maciej Kowalski, Partner Funduszu MCI.Euroventures oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM S.A. – Mając na uwadze dobro wszystkich inwestorów, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu zmian w kadrze managerskiej. Mam przekonanie, że sprowadzenie do spółki Piotra Sieluka spotęguje jej wzrost i pozwoli dalej rozwijać się zgodnie z przyjętymi przez nasz Fundusz założeniami – dodał Kowalski.

Na stanowisko prezesa zarządu został oddelegowany Piotr Sieluk, manager z 20-letnim stażem, od ponad 10 lat związany z branżą telekomunikacyjną.

– Spółkę ATM postrzegam jako lidera polskiego rynku centrum danych, posiadającą bardzo mocne fundamenty biznesowe oraz znakomity i oddany zespół pracowników. Bardzo się cieszę z możliwości dołączenia do ATM i skoncentrowania się wraz zespołem na świadczeniu naszym obecnym oraz przyszłym klientom usług o najwyższych standardach jakości – powiedział Piotr Sieluk.

Zmiany w zarządzie spółki wchodzą w życie z dniem 31 maja 2017 roku.

 

Informacje o doświadczeniu zawodowym Piotra Sieluka:

Piotr Sieluk ma 20-letnie doświadczenie menedżerskie zdobyte w branży telekomunikacyjnej, private equity oraz konsultingowej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w dziale doradztwa biznesowego firmy Deloitte&Touche. Następnie związany był z EVIP International oraz PricewaterhouseCoopers, gdzie zajmował się projektami z zakresu prywatyzacji oraz fuzji i przejęć. W latach 2003-2005 pracował dla Energis Polska, jednego z pierwszych alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych w kraju, będąc odpowiedzialnym za strategię oraz rozwój spółki. Po przejęciu Energis Polska przez grupę GTS związał się z funduszem inwestycyjnym Gravitas Management. W okresie 2005-2008 fundusz zaangażował się kapitałowo w spółki z branży budowlanej, w których Piotr Sieluk pełnił rolę dyrektora finansowego oraz CEO. Od roku 2008 objął stanowisko CEO w firmie GTS Polska i był odpowiedzialny za budowę wartości polskiej części Grupy GTS CE dla konsorcjum polskich i amerykańskich funduszy private equity. Funkcję tę piastował do momentu sprzedaży spółki grupie Deutsche Telekom w 2014 roku. W okresie ostatnich 2 lat kierował słowackim operatorem telekomunikacyjnym BENESTRA s.r.o. Piotr Sieluk jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ma także dyplom MBA University of Minnesota.