Recertyfikacja systemów zarządzania wg ISO 9001 i ISO/IEC 27001

10.07.2019
Nowości firmowe

W czerwcu 2019 r. systemy zarządzania funkcjonujące w ATM S.A. ponownie uzyskały recertyfikację na zgodność z normami ISO:

  • System Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO 9001:2015
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą ISO/IEC 27001:2013

Znaki certyfikatów ISOCertyfikaty zostały przyznane na kolejne 3 lata. Rezultatem audytu było także uspójnienie zakresu certyfikacji obu norm, który obecnie obejmuje: „Dostarczenie i utrzymanie usług telekomunikacyjnych oraz usług centrum danych, w tym transmisji danych, dostępu do Internetu, kolokacji, hostingu, a także usług serwerów dedykowanych i chmury obliczeniowej”.

Proces recertyfikacji został przeprowadzony przez jedną z czołowych akredytowanych jednostek certyfikujących: BSI (British Standards Institution). Audytem zostały objęte wszystkie obszary firmy, a potwierdzenie zgodności odnosiło się do pełnego zakresu obu norm.

W podsumowaniu wyników audytu podkreślono mocne strony naszej organizacji, w tym doskonalenie systemu zarządzania, kulturę organizacyjną i ciągłe dążenie do perfekcyjnego świadczenia usług dla klientów. Zwrócono uwagę na systematyczne dostosowywanie rozwiązań i procesów do wymagań klientów, odnośnych przepisów prawnych, dobrych praktyk i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Doceniono także kompleksowe podejście do szacowania ryzyka w bezpieczeństwie informacji, uwzględniające wymagania prawne oraz wyznaczanie działań i odpowiedzialności w celu jego minimalizowania.

Już od ponad roku System Zarządzania Jakością i System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji funkcjonują w ramach jednego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji, co pozwala ATM na optymalne i kompleksowe planowanie, delegowanie i wykonywanie działań w zakresie podejścia procesowego i ochrony danych.

Nowe certyfikaty są udostępnione na naszej stronie WWW w zakładce: O nas / Certyfikaty.