Treść obowiązku informacyjnego RODO

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) informujemy, że

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Atman sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-186), ul. Grochowska 21a.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) przez firmę Atman sp. z o.o. (administrator danych) oraz firmy działające na zlecenie Atman sp. z o.o. w celu obsługi przesłanego zapytania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, lub
b) przez Atman sp. z o.o. w celu przesyłania informacji marketingowych, w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach oraz innych informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, o których mowa w art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez firmę Atman sp. z o.o. (administrator danych) oraz firmy działające na zlecenie Atman sp. z o.o. przez okres konieczny dla obsługi przesłanego zapytania.

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, które będzie odbywało się na podstawie Pani/Pana charakterystyki oraz zachowań a konsekwencją takiego przetwarzania będzie możliwość przesłania dopasowanej do Pani/Pana oferty i informacji ze strony Atman sp. z o.o.