Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli interesują Cię nasze usługi i chcesz otrzymać dedykowaną ofertę, skontaktuj się z nami. Zapytaj o ofertę

Dostęp do internetu

Sprawdź dostępność usługi w Twojej lokalizacji Sprawdż dostęp

Kalkulator kolokacji

Sprawdź cenę usługi dostosowanej do Twoich potrzeb. Sprawdź ceny

Rekomendują nas

„Wybraliśmy ATM S.A. ze względu na dobre opinie rynku o jakości usług ATMAN oraz elastyczne i nastawione na potrzeby klienta podejście do sprzedaży pracowników tej firmy.”

Sanofi-Aventis Zobacz referencje

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 464, dalej: Rozporządzenie) ATM S.A. (dalej: ATM) informuje o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych.

1. ATM S.A. przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telefonicznych oraz na każde żądanie osoby niepełnosprawnej oferuje:

a) telekomunikacyjne urządzenie końcowe, niezbędne do zapewnienia dostępu osobie niepełnosprawnej do świadczonej usługi telefonicznej oraz przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawne, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia;

b) telefoniczną pomoc osoby reprezentującej ATM we właściwym skonfigurowaniu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub uruchomieniu świadczonej usługi telefonicznej.

2. Na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, ATM udostępnia wzór umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille'a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym, przy czym za teksty autentyczne uznaje się wzory umów oraz regulaminy i cenniki przygotowane przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych w alfabecie łacińskim.

3. ATM na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w postaci pisemnej lub elektronicznej udostępnia:

a) informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzone na papierze w alfabecie Braille'a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym;

w przypadku zgłoszenia powyższego żądania:

    – przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura – ATM realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury;

    – dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura – ATM realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia;

b) szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

4. ATM na każde żądanie abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, przekazuje abonentowi informacje o oferowanych przez ATM wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej takie informacje powinny być sporządzane na papierze w alfabecie Braille'a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

.

Pliki do pobrania:
Cennik usług głosowych typu ISDN PDF (276 kB)
Cennik usług głosowych PDF (232 kB)
Regulamin świadczenia usług głosowych typu ISDN PDF (340 kB)
Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych PDF (268 kB)
Umowa na świadczenie usług głosowych typu ISDN PDF (1743 kB)

Zaufali nam: