Kompleksowa opieka

Usługa zarządzania IT pozwala na przeniesienie na Atmana odpowiedzialności za administrowanie i monitorowanie infrastruktury oraz działań skoncentrowanych na utrzymaniu systemów IT w sprawności. Jednocześnie jesteśmy w stanie kompleksowo zadbać o procesy migracyjne, a także te związane z Disaster Recovery.

Jako partner technologiczny wspieramy naszych klientów w zarządzaniu posiadanymi przez nich elementami infrastruktury IT. Nasze bogate kompetencje w obszarach: telekomunikacji, sieci, bezpieczeństwa, serwerów, wirtualizacji, systemów operacyjnych czy baz danych predysponują nas do pełnienia roli zewnętrznego działu utrzymania IT, odciążającego wewnętrzne zasoby klienta.

Zakres usług

Czynności

Usługi zarządzania infrastrukturą IT to obszerny zbiór czynności, jakie realizujemy, aby utrzymać kluczowe dla klienta systemy w sprawności i bezpieczeństwie. Wśród nich warto wyróżnić:

 • Monitorowanie
 • Aktualizowanie
 • Zarządzanie (zmianami)
 • Testowanie i analizowanie
 • Migrację
 • Instalację i konfigurację

Stos IT

W zależności od rodzaju wykorzystywanych technologii i rozwiązań czynności te mogą dotyczyć m.in. takich warstw w stosie IT, jak:

 • Sprzęt
 • Środowisko wirtualne
 • Systemy operacyjne
 • Usługi i bazy danych 
 • Aplikacje i systemy backup

Pakiety usług zarządzania IT

1. Pakiet środowiska hiperkonwergentnego (Proxmox)

Idealny jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia w przygotowaniu lub optymalizacji środowiska zwirtualizowanego, a także zarządzaniu nim.

proste zarządzanie firewall
Pełna opieka nad warstwą serwerową i sieciową Twojej infrastruktury Optymalizacja działania usług w środowisku hiperkonwergentnym Bezpieczeństwo Twojego środowiska i danych
Sprawdź, co w pakiecie:
 • Instalacja poprawek bezpieczeństwa w systemach i urządzeniach podlegających umowie serwisowej
 • Aktualizacja i konserwacja krytycznych usług
 • Monitoring wszystkich usług z reakcją na incydenty 
 • Historyczne dane o kluczowych elementach infrastruktury
 • Capacity planning i proaktywne działanie na podstawie danych z monitoringu
 • Rekomendacje zmian i optymalizacja usług utrzymywanych w administrowanym środowisku
 • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa zgodnie z uzgodnionym harmonogramem
 • Tworzenie polityk bezpieczeństwa i zarządzanie nimi
 • Zarządzanie dostępami do środowiska zgodnie z polityką bezpieczeństwa.

SLA na świadczone usługi:

 • Czas przywrócenia usług: do 4 h
 • Czas reakcji na zawiadomienie o incydencie: do 30 min
 • Godzinowy zakres obsługi: 24/7


2. Pakiet Microsoft Exchange on-premises

Idealny jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia w utrzymaniu serwera Exchange. Zapewniamy kompleksową opiekę nad systemem poczty elektronicznej.

firewall wsparcie techniczne
Opieka nad warstwą fizyczną, systemem operacyjnym i kontami użytkowników Bezpieczeństwo środowiska i danych Kontrola wykonania prac i realizacji SLA
Sprawdź, co w pakiecie:
 • Zarządzanie dostępem i kontami użytkowników (do 50 skrzynek e-mailowych)
 • Monitorowanie stanu systemu i bazy danych oraz bieżąca opieka nad nimi, monitorowanie: logów, zajętości przestrzeni dysków sieciowych, procesów archiwizacji danych, technicznych aspektów działania serwera
 • Aktualizacje oprogramowania wszystkich elementów środowiska zgodnie z zaleceniami producentów
 • Usuwanie awarii i usterek zgłoszonych przez użytkowników
 • Opieka administracyjna i reagowanie na nieprawidłowości wykryte dzięki monitoringowi infrastruktury
 • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa zgodnie z uzgodnionym harmonogramem
 • Udostępnianie na życzenie listy zgłoszeń serwisowych i pełnej historii ich obsługi 
 • Przedstawianie na życzenie raportu z wykonania prac, zawierającego zestawienie zgłoszeń i ocenę realizacji SLA.


3. Pakiet utrzymania serwera Linux/Windows

Idealny jeśli potrzebujesz wsparcia w obszarze IT. Powierz swój serwer doświadczonym fachowcom i skup się na rozwijaniu swojego biznesu.

remote hands firewall
Opieka administracyjna nad  Twoim serwerem Szybkie usuwanie usterek i awarii Bezpieczeństwo systemu i przechowywanych danych
Sprawdź, co w pakiecie:
 • Zarządzanie dostępem i kontami użytkowników
 • Monitorowanie stanu systemu i bazy danych oraz bieżąca opieka nad nimi, monitorowanie: logów, zajętości przestrzeni dysków sieciowych, procesów archiwizacji danych, technicznych aspektów działania serwerów
 • Aktualizacje oprogramowania wszystkich elementów infrastruktury zgodnie z zaleceniami producentów
 • Usuwanie awarii i usterek zgłoszonych przez użytkowników
 • Opieka administracyjna i reagowanie na nieprawidłowości wykryte dzięki monitoringowi infrastruktury
 • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa zgodnie z uzgodnionym harmonogramem
 • Udostępnianie na życzenie listy zgłoszeń serwisowych i pełnej historii ich obsługi 
 • Przedstawianie na życzenie raportu z wykonania prac, zawierającego zestawienie zgłoszeń i ocenę realizacji SLA.


4. Pakiet utrzymania serwera Linux + WordPress/PrestaShop

Idealny jeśli strona i/lub sklep internetowy Twojej firmy wymaga wsparcia albo jeśli chcesz je wnieść na wyższy poziom.

Opieka administracyjna nad stroną i sklepem internetowym pracującymi na silniku WordPress/Prestashop Ciągłość działania serwera i bezpieczeństwo danych Aktualność Twojego systemu i propozycje jego optymalizacji
Sprawdź, co w pakiecie:
 • Zarządzanie dostępem i kontami użytkowników
 • Monitorowanie stanu systemu i bazy danych oraz bieżąca opieka nad nimi, monitorowanie: logów, zajętości przestrzeni dysków sieciowych, procesów archiwizacji danych, monitorowanie technicznych aspektów działania serwerów
 • Aktualizacje oprogramowania wszystkich elementów infrastruktury zgodnie z zaleceniami producentów
 • Wdrożenie kodów: GA, GSC, FB Pixel itp.
 • Wdrożenie i utrzymanie SSL
 • Kompleksowe zabezpieczenie WordPress (htaccess itp.)
 • Usuwanie awarii i usterek zgłoszonych przez użytkowników
 • Opieka administracyjna i reagowanie na nieprawidłowości wykryte dzięki monitoringowi elementów infrastruktury objętych umową
 • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa zgodnie z uzgodnionym harmonogramem
 • Udostępnianie na życzenie listy zgłoszeń serwisowych i pełnej historii ich obsługi
 • Przedstawianie na życzenie raportu z wykonania prac, zawierającego zestawienie zgłoszeń i ocenę realizacji SLA.


5. Pakiet dla biura księgowego

Idealny jeśli chcesz zapewnić bezproblemowe działanie swojego biura księgowego i zadbać o bezpieczeństwo danych obsługiwanych klientów.

remote hands redundancja połączeń firewall
Opieka administracyjna nad Twoim środowiskiem IT Wysoka dostępność i bezawaryjna praca Twojego systemu Ochrona systemu i danych dzięki terminowym aktualizacjom oprogramowania i regularnym backupom
Sprawdź, co w pakiecie:
 • Zarządzanie dostępem i kontami użytkowników
 • Monitorowanie stanu systemu i bazy danych oraz bieżąca opieka nad nimi, monitorowanie: logów, zajętości przestrzeni dysków sieciowych, procesów archiwizacji danych, technicznych aspektów działania serwerów
 • Aktualizacje oprogramowania wszystkich elementów środowiska zgodnie z zaleceniami producentów
 • Usuwanie awarii i usterek zgłoszonych przez użytkowników
 • Opieka administracyjna i reagowanie na nieprawidłowości wykryte dzięki monitoringowi infrastruktury
 • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa zgodnie z uzgodnionym harmonogramem
 • Udostępnianie na życzenie listy zgłoszeń serwisowych i pełnej historii ich obsługi
 • Przedstawianie na życzenie raportu z wykonania prac, zawierającego zestawienie zgłoszeń i ocenę realizacji SLA.

Zapytaj o ofertę

Jeśli jesteś zainteresowany zleceniem prac wykraczających poza standardowe pakiety, możliwe jest także przygotowanie oferty na życzenie (tzw. custom).

  Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Ciebie danych jest uzasadniony interes administratora, por. RODO art. 6 ust. 1 lit. (f), polegający na właściwym obsłużeniu zapytania dot. zainteresowania naszymi usługami.
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Atman Sp. z o.o. Kliknij w link w celu zapoznania się z Polityką prywatności.

  Połącz produkty w dedykowane rozwiązanie