Warszawskie Centra Danych Atman z pierwszą w Europie certyfikacją EPI-DCOS

05.12.2019
Nowości firmowe

Atman otrzymał certyfikat Data Centre Operations Standard firmy EPI. To globalny standard obejmujący wszystkie aspekty zarządzania operacyjnego centrum danych, potwierdzający wysoki poziom jego niezawodności i ciągłości działania, a także bezpieczeństwa. Operator jest pierwszą firmą w Europie, która uzyskała certyfikację EPI-DCOS.

DCOS (Data Centre Operations Standard) to jedyny na świecie standard obejmujący wszystkie obszary utrzymania i obsługi centrum danych. Określa on procedury, jakie powinny zostać wdrożone w obiektach data center, aby maksymalnie usprawnić i uszczelnić procesy eksploatacyjne i przygotować je na każdą okoliczność. Celem tych działań jest stworzenie środowiska z proaktywnym podnoszeniem jakości operacji w centrum danych, przewidywaniem potencjalnych niestandardowych zdarzeń i opracowywaniem procedur zapobiegających ich wystąpieniu, a także z systemem ciągłego uczenia się i wnioskowania na podstawie bieżących doświadczeń.

Ustandaryzowanie i certyfikacja operacji w centrum danych to kolejny krok, który – idąc w parze z wysoką jakością infrastruktury – podnosi dostępność usług świadczonych w centrum danych do najwyższego poziomu.

 

Nie tylko technologia się liczy

Standard został stworzony przez praktyków i jest zbieżny z wymogami norm ISO i ANSI/TIA. Obok ekspertów firmy doradczej EPI, w jego opracowaniu udział wzięło ponad 50 ekspertów z banków zlokalizowanych na terenie Azji, Stanów Zjednoczonych i Europy oraz firm technologicznych, takich jak Equinix, Microsoft, Dell, Ericsson czy TATA Communications. W efekcie powstał pierwszy na świecie dokument określający najlepsze praktyki i wytyczne dotyczące wszystkich obszarów zarządzania centrami przetwarzania danych. W ślad za nim przygotowano także audyty certyfikacyjne stwierdzające, czy procedury obowiązujące w danym centrum danych są odpowiednio sformułowane, udokumentowane i skutecznie stosowane, a także stale udoskonalane. Certyfikacji udziela od 2016 r. firma doradcza EPI z siedzibą w Singapurze.

W świecie data center, podobnie jak w lotnictwie, obok technologii kluczową rolę odgrywają procedury. Z tego powodu zdecydowaliśmy się przejść proces implementacji i finalnie certyfikacji międzynarodowego standardu EPI-DCOS. To praktyczne wytyczne, umożliwiające dokładną ocenę i weryfikację jakości eksploatacji i utrzymania centrum danych, obowiązujących procedur, a w konsekwencji bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług. O ile np. certyfikacje TIER Uptime Institute czy ANSI/TIA-942 kładą nacisk na analizę projektu i infrastruktury technicznej data center, o tyle nie obejmują bardzo ważnego aspektu: ludzkiego i procesowego, który odgrywa być może nawet istotniejszą rolę w dostarczaniu wartości – tłumaczy Adam Dzielnicki, Data Center Product Manager w Atmanie.

 

Audyt z najwyższą możliwą oceną

Standard EPI-DCOS wyróżnia i opisuje 11 obszarów zarządzania centrum danych, pozostawiając operatorowi decyzję, które z nich zgłosi do audytu. Atman wybrał do certyfikacji cztery obszary mające bezpośrednie przełożenie na praktykę, które ocenił jako kluczowe:

  • Service Level Management – zarządzanie poziomem usług
  • Data Centre Operations – procedury operacyjne centrum danych
  • Facilities Management – utrzymanie i konserwacja obiektów
  • Monitoring / Reporting / Control – monitorowanie, raportowanie, kontrola.

Po przeprowadzeniu audytu firma EPI stwierdziła, że Centrum Danych Atman Warszawa-1 i Centrum Danych Atman Warszawa-2 spełniają wymagania normy w każdym z czterech audytowanych obszarów, i przyznała obu lokalizacjom certyfikaty DCOS-4. To najwyższa ocena możliwa do uzyskania w tym przypadku; DCOS-5 można otrzymać wyłącznie wówczas, gdy certyfikacja obejmuje wszystkie 11 obszarów DCOS, w tym takie, które są już w znacznym stopniu regulowane przepisami prawa czy normami ISO lub nie są krytyczne. 

Uzyskanie przez Atmana certyfikatu DCOS-4 gwarantuje, że procedury operatora są nie tylko dobrze zdefiniowane, ale także ich stosowanie jest na bieżąco dokumentowane, a jakość i adekwatność stale nadzorowane, co przekłada się na bardzo wysoką dostępność usług świadczonych w Centrach Danych Atman.

Na przygotowanie do audytu przeznaczyliśmy dwa lata, nie chcieliśmy się spieszyć. Mamy poczucie, że już sam etap przygotowawczy, podczas którego konsultowaliśmy się z BCA Group, partnerem EPI w Europie Wschodniej, przyniósł nam wiele korzyści. Zderzyliśmy wypracowane przez nas wcześniej procesy i procedury z wytycznymi standardu DCOS. Po wnikliwej analizie grupy osób zaangażowanych w certyfikację zmodyfikowaliśmy część procedur, opracowaliśmy też nowe procesy. Ponadto poszerzyliśmy obowiązki dokumentowania stosowania procedur przez pracowników. Dzięki wprowadzonym zmianom zwiększyliśmy efektywność i bezpieczeństwo rozumiane jako ciągłość działania centrum danych i świadczonych w nim usług, a co za tym idzie – nieprzerwany dostęp naszych klientów do danych – zwraca uwagę Arkadiusz Krześlak, Kierownik Utrzymania Centrum Danych w Atmanie.

 

Lepiej zapobiegać

Według ostatniego raportu Uptime Institute, w 75 proc. przypadków awarie systemów IT są skutkiem błędów popełnianych przez pracowników w trakcie ich eksploatacji lub konserwacji. Uptime Institute podaje, że 10 proc. awarii kosztowało organizacje ponad milion dolarów, a w 28% przypadków straty wyniosły ponad 100 tys. dolarów. Dzięki standardowi EPI-DCOS tego typu sytuacje można znacznie ograniczyć. Odpowiednio opracowane i wdrożone procedury utrzymaniowe przeprowadzają pracowników krok po kroku przez poszczególne operacje w centrum danych, nie pozostawiając miejsca na pomyłki.

Prezes Daniel Szcześniewski o znaczeniu certyfikacji DCOS dla Atmana i klientów naszym centrów danych

Robert Berliński, CEO BCA Group, o certyfikacji DCOS dla Atmana

Rozmowa przeprowadzona w czasie audytu certyfikacyjnego

DCOS i inne standardy data center

Dlaczego dla Atman DC WAW-1 i WAW-2 wybraliśmy właśnie certyfikację EPI-DCOS?

Czytaj blog