Zainteresowany naszymi usługami?

Wyślij formularz z zapytaniem


Biuro obsługi klienta. Jesteśmy do dyspozycji 24/7/365

Obsługa klienta

 • zmiana danych rejestrowych,
 • aktualizacja adresów kontaktowych,
 • nadanie dostępów do serwisów klienckich,
 • zgłoszenie wizyt w centrach danych Atman,
 • faktury i płatności,
 • reklamacje.

Wsparcie techniczne

 • zgłaszanie problemów technicznych,
 • zmiana parametrów usługi,
 • zgłaszanie planowanych niedostępności serwisów,
 • zlecenia Remote Hands,
 • monitoring usług,
 • obsługa skarg dot. nadużyć (abuse).
 servicedesk@atman.pl
 22 51 56 800
 22 51 56 777

 

 

 

 Panele administracyjne:
   Strefa Klienta
   Panel Klienta (serwery dedykowane)

 

 

Nasze standardy

95% zgłoszeń realizowanych w ciągu 24h

od daty wpływu

9/10 klientów poleca

nasze usługi innym
– na podstawie badań ankietowych Atman

99% pozytywnie

rozpatrzonych zgłoszeń klientów
– na podstawie statystyk wew. systemu
zgłoszeń

Mniej niż 1% zgłoszeń

to reklamacje

Błyskawiczna reakcja

na każde zgłoszenie
– średni czas to 6 min

Dostępność 24/7/365

ATM S.A.

ul. Grochowska 21a
04-186 Warszawa

NIP: 113-00-59-989
Numer wpisu: 0000034947 (Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS)
REGON: 012677986
kapitał zakładowy: 34 526 176,80 zł, w całości wpłacony

ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

tel. 22 51 56 800
faks 22 51 56 777