Zespół zarządzający

Sławomir Koszołko – Prezes Zarządu

Sławomir KoszołkoMenedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zdobytym na rynkach data center i telekomunikacyjnym. W latach 2017‑2019 po raz pierwszy pełnił funkcję Prezesa Zarządu Atman sp. z o.o. (poprzednia nazwa ATM S.A.). W przeszłości pracował m.in. w GTS Poland na stanowisku Dyrektora Strategii i Marketingu oraz w T‑Mobile Polska w roli Dyrektora Departamentu, gdzie odpowiadał najpierw za marketing w segmencie B2B, a następnie za strategię korporacyjną.

Radosław Potera – Członek Zarządu

W ponad 20-letniej karierze zdobył doświadczenie w realizacji dużych inwestycji związanych z budową infrastruktury telekomunikacyjnej oraz w planowaniu i eksploatacji zarówno mobilnych, jak i stacjonarnych sieci telekomunikacyjnych. W krajowych i międzynarodowych organizacjach zarządzał obszarami inwestycji, operacji, a także badań i rozwoju. Opracowywał plany strategiczne i finansowe dla akcjonariuszy i banków, tworzył również start-upy.

Uzyskał praktyczną wiedzę na temat fuzji i przejęć oraz zarządzania zmianą. Umiejętności negocjacyjne ułatwiały mu współpracę z klientami, dostawcami, administracją lokalną i agencjami rządowymi.

Absolwent Telecoms Academy w Londynie, inżynier telekomunikacji z dyplomem Politechniki Poznańskiej. 

Wojciech Sadowski – Członek Zarządu

Od ponad 15 lat zdobywa doświadczenie zawodowe pracując dla firm technologicznych, telekomunikacyjnych i usługowych. Pracował także w sektorze bankowym (finansowanie strukturyzowane) i współpracował z funduszami inwestycyjnymi. W roli Dyrektora Finansowego odpowiadał za obszary kontrolingu, sprawozdawczości, zarządzania płynnością, finansowania i administracji. Zdobył praktyczną wiedzę w zakresie fuzji i przejęć, realizując projekty w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Absolwent Frankfurt School of Finance and Management (EMBA) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (finanse i bankowość). Uzyskał międzynarodowe kwalifikacje ACMA, CGMA od CIMA (Chartered Institute of Management Accountants).

Kluczowe działy

Infrastruktura i obsługa centrum danych

Kilkudziesięciu inżynierów z obszaru data center, którzy wiedzą, jak najlepiej ulokować Twoje dane, monitorują warunki środowiskowe i dbają o bezpieczeństwo infrastruktury w naszych centrach danych. Ogromna wiedza i doświadczenie inżynierów z tego obszaru to nasz fundament.

Utrzymanie i rozwój sieci

Za utrzymanie i rozwój naszej sieci odpowiadają niemal 50 osób. Na ten zespół składa się kilkunastu operatorów czuwających nad działaniem naszej sieci, którzy pracują w trybie 24/7 przez 365 dni w tygodniu, dbając o nieprzerwane działanie sieci i dostęp do danych, kilku inżynierów zarządzających jej rozwojem i ponad 20 osób osoby planujących i wdrażających Twoje usługi telekomunikacyjne.

XaaS

XaaS, czyli Everything as a Service, to zespół kilkunastu inżynierów dbających o stabilność i rozwój zarówno farmy serwerów dedykowanych, jak i platformy naszych usług chmurowych, a także opiekujących się innymi zaawansowanymi technologicznie usługami, takimi jak BaaS, StaaS itp. To tutaj produkt, który wymyśli i opisze marketing, otrzymuje technologiczny kształt i konfigurację.

Planowanie i realizacja

Kierownicy projektów, specjaliści ds. realizacji usług, eksperci od optymalizacji – zespół ok. 30 osób pracujących na sukces wdrożenia każdego projektu. Ich praca trwa od momentu składania oferty dopasowanej do Twoich potrzeb i uwarunkowań technicznych przez proces uruchamiania usługi, aż po dopilnowanie oddania jej w terminie i świadczenia zgodnie z umową i Twoimi wymaganiami.

Back office

Na wspólny sukces pracuje też niemal 60 osób, z którymi nie masz bezpośredniego kontaktu, a które są ważne dla sprawnego funkcjonowania firmy. To między innymi działy: zakupów, systemów wewnętrznych, prawny, kadr, finansowy czy administracji. Wraz z zespołami typu “front office” przyczyniają się do tego, że masz nieprzerwany dostęp do danych.

Sprzedaż

Kilkudziesięciu najlepszych na rynku architektów rozwiązań, którzy codziennie dbają o rozwój Twojego biznesu. Znajdziesz tu swojego opiekuna handlowego, który jest Twoim partnerem i pomoże Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

Obsługa klienta

O Twoje bieżące zgłoszenia czy zapytania dba wieloosobowy zespół. Ciągle poprawiamy jakość w tym obszarze, wdrażając nowe technologie i rozwiązania, dzięki którym każde Twoje zgłoszenie będzie rozwiązane jeszcze szybciej i efektywniej.

Marketing i Produkty

Centrum zarządzania propozycją wartości, która kierowana jest do naszych klientów. W tym miejscu powstają nowe usługi i produkty Atmana, a obecne ewoluują do perfekcji. Ekipa kilkunastu specjalistów od produktów, rynku i komunikacji.