Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez ATM S.A. udostępniamy poniżej jako plik PDF.

Zmiana w dokumentach ATM

Uprzejmie informujemy, że dnia 1 stycznia 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

W związku z koniecznością dokonania modyfikacji Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz wzorca umownego a także wynikającego z art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1489 ze zm.) obowiązku poinformowania Abonentów o wprowadzanych zmianach, poniżej zamieszczamy pismo dotyczące zmian w obowiązujących w ATM S.A. dokumentach. Zmiany wchodzą w życie od dnia 21 stycznia 2017 r.