Co to jest Strefa Klienta?

Strefa Klienta to bezpłatne narzędzie do samodzielnej kontroli usług świadczonych przez Atmana. W jednym, wygodnym, dostępnym online miejscu znajdują się dokumenty, faktury, statystyki, zgłoszenia i wszelkie informacje dotyczące Twoich usług. Możesz tutaj dokonać aktualizacji danych, sprawdzić, kto jest Twoim opiekunem, zarządzać osobami uprawnionymi do kontaktu, a także prowadzić z nami bezpośrednią korespondencję.

W Strefie Klienta znajdziesz:

Strefa Klienta-usluga

Usługi

Bieżące informacje dotyczące swoich usług, takie jak: rodzaj, lokalizacja, parametry techniczne, posiadane licencje czy dodatkowe oprogramowanie. Usługi udostępniane w Strefie Klienta to:

 • serwery dedykowane
 • kolokacja
 • usługi telekomunikacyjne
 • usługi głosowe
 • chmura
Strefa Klienta-faktury

Faktury

Wszelkie informacje związane z rozliczeniami: wystawione faktury, dane o bieżących i historycznych płatnościach z możliwością pobrania ich do pliku PDF, a także aktualne salda.

Strefa Klienta-zgloszenia

Zgłoszenia

Podgląd swoich zgłoszeń znajdujących się w realizacji, już zrealizowanych, anulowanych, a także wygenerowanie nowego zgłoszenia.

Strefa Klienta-statystyki

Statystyki

Statystyki usług internetowych:

 • prezentację wykorzystania łączy w zadanym przedziale czasowym
 • bieżącą sumę ruchu w ramach miesięcznego transferu (jeśli wybrałeś rozliczenie za transfer)
Strefa Klienta-komunikacja

Komunikacja

Bieżąca komunikacja dotycząca m.in. prac planowych w zakresie świadczonych usług, przerw technicznych, wystawionych faktur itp.

Usługi płatne

Data Center Monitoring (SCADA)

W Strefie Klienta udostępniamy parametry systemu monitoringu kolokacji w zakresie uzależnionym od wykupionej konfiguracji SCADA. Odczyty mogą zawierać:

 • temperaturę rzeczywistą szafy rack na poziomie 1 m nad podłogą podniesioną 
 • wilgotność rzeczywistą na poziomie 1 m nad podłogą podniesioną
 • czujnik otwarcia drzwi szafy (tzw. kontaktron)
 • moc chwilową pobieraną przez obwody szafy rack

Dla każdego sprzętu typu „szafa” wyświetlana jest tabela prezentująca jego stan.

remote hands

Zdalne Ręce

Przyjmujemy zlecenia wykonania czynności wymagających fizycznego dostępu do kolokowanych urządzeń. Usługa jest świadczona w dwóch wariantach:

 • wariant podstawowy – bez użycia narzędzi takich jak: mysz, klawiatura, śrubokręt, tester itp.; np. restart urządzenia, kontrola odczytów, podanie statusu diod sygnalizacyjnych, łączenie kabli, wymiana taśm, podłączanie zewnętrznych dysków, pakowanie i wysyłka kurierem
 • wariant rozszerzony – z użyciem narzędzi takich jak: mysz, klawiatura, śrubokręt, tester itp.; np. wymiana podzespołów, montaż i demontaż urządzeń, testowanie połączeń UTP

Logowanie i zarządzanie danymi

Płatności i faktury

Zarządzanie użytkownikami

Rejestracja zgłoszeń

Zarządzaj swoimi usługami w Atmanie

Zaloguj się do Strefy Klienta